Deltag i Feltarbejdet i DNA & liv

Feltarbejdet for 2024 er åbent

Formål med feltarbejdet

Formålet med undersøgelserne er at overvåge almindelige, sjældne og ikkehjemmehørende, invasive arter i havvand, ferskvand og brakvand. Det gøres ved at indsamle DNA-spor - såkaldt miljøDNA - fra vandlevende organismer og efterfølgende analysere DNA-prøverne ved hjælp af realtime-PCR. Vi inviterer dig og din gymnasieklasse til at hjælpe med indsamlingen af miljøDNA i forbindelse med forårets feltarbejde. 

Forskerne på Statens Naturhistoriske Museum og Københavns Universitet bruger resultaterne og de indsamlede data til at belyse udbredelsen af udvalgte arter i vandmiljøer. 

Hvad kræver feltarbejdet af dig? 

  • Statens Naturhistoriske Museum sender ét felt-kit ud til den tilmeldte indsamler. Hvert kit er færdigpakket og leveres til gymnasiet - GRATIS! 
  • Hvis skolen har nem adgang til det bestemte vandmiljø kan du gennemføre feltarbejdet på ét modul. 
  • Du skal efterfølgende samle miljøDNA-prøven og data fra undersøgelsen og straks sende det til museet.  

Det er oplagt at kombinere feltarbejdet med økologiske undersøgelser som klassen kan arbejde videre med hjemme på skolen. 

Find materialer og inspiration til arbejdet med miljøDNA

Indtast data fra feltarbejdet 2024

I forbindelse med indsamling af miljøDNA-prøver skal data registreres i formularen HER

I kittet med materialer til indsamling af vandprøver er der tre filtre. De to filtre skal beholdes af indsamleren selv, og medbringes til videre bearbejdning og analyse på enten Herning Gymnasium eller Hjørring Gymnasium. Det tredje filter skal sendes tilbage til Statens Naturhistoriske Museum i kittets medfølgende returkuvert. 

Hvis indsamler ikke ønsker at analyserer de to egne filtre på Herning eller Hjørring Gymnasium skal alle tre filtre vedlægges i returkuverten (Det kræves at man har været på tilhørende kursus at analysere dem på Hjørring eller Herning Gymnasium). 

I returkuverten skal der ligeledes være vedlagt dataark med samme informationer som indtastes her på siden. 

Feltarbejde - 2024 - åben

Feltarbejdet skal udføres i månederne august-november 2024. 

Vi har kun et begrænset antal kits til rådighed.  Vær opmærksom på, at vi kun sender ét kit ud til hver tilmeldt klasse. Vi afsender kits i augutst 2024. 

Når du tilmelder dig feltarbejdet vælger du samtidig én af de angivne, tilbageværende lokaliteter. Du bestemmer selv det nøjagtige indsamlingssted på lokaliteten. Vælger du for eksempel lokaliteten 'Hav - Nissum bredning/Venø bugt/Thisted bredning/Kås bredning (Limfjorden) ' kan du indsamle prøven enten i Nissum bredning, Venø bugt, Thisted bredning eller Kås bredning. Du bestemmer ligeledes, om I indsamler prøven i vandkanten, på dybt vand, ved en mole, bro eller et andet sted. Vælg det sted, I synes er allermest interessant. 

Hvert kit er færdigpakket. Læs allerede nu vejledningen til feltarbejdet. 

De klasser, som tilmelder sig og udfører feltarbejdet, får muligheden for at modtage nyhed om åbning af DNA & liv-undervisning i 2024 før den generelle offentliggørelse. 

Det er muligt at medbringe og analysere egen prøve på DNAlaboratorierne på hhv. Herning Gymnasium eller Hjørring Gymansium. Læs mere HER

Hvis du ønsker at klassen skal analysere egen prøve på DNAlaboratoriet på Statens Naturhistoriske Museum i København i forbindelse med undervisningsforløbet DNA & liv, så skal prøven være modtaget på museet senest en måned før evt. booket besøgsdato.