Praktisk information

Undervisningsforløbet DNA&liv består af et heldagsbesøg i DNAlab, Statens Naturhistoriske Museums undervisningslaboratorium for gymnasier.

--- OBS DNAlab er flyttet til Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København. I de nye lokaler har vi plads til max 24 elever pr. dag ---

I DNAlab arbejder eleverne med klassiske morfologiske og med moderne molekylærbiologiske metoder til artsbestemmelse.

Tid: 9.00 - 15.30
Sted: DNAlab, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.
Parkering: Kommer du i bil er det muligt at få en parkeringstilladelse til p-pladsen af underviseren. Det kræver, at du dagen ingen giver besked på dnalab@snm.ku.dk, og på selve dagen møder kl. 8:45. 

Forplejning: Medbring frokost. Vi har ingen kantine, og der er begrænset tid til at købe mad i frokostpausen.
Fag: Biologi og bioteknologi.
Antal elever: 1-24 elever. Flere klasser kan tilmeldes samme dag, max 24 elever i alt.  
Afbud eller forsinkelse: Mindst én hverdag før via dnalab@snm.ku.dk

Pris: Det koster 100 kr. pr. gymnasieelev at deltage i DNA & liv, og det er gratis for lærere. 
Betaling: Ved tilmelding angives skolens EAN eller CVR-nr. Efter besøget vil der blive sendt en elektronisk faktura. Skulle deltagerantallet på dagen have ændret sig i forhold til dét angivet på tilmeldingen bedes læreren sende en mail til dnalab@snm.ku.dk herom.

Tilmelding: Tilmelding til næste sæson af undervisning åbner i sommeren 2022. Her samarbejder vi med Miljøstyrelsen, hvor eleverne skal undersøge prøver fra danske havne og søer for at eftersøge DNA fra almindelige, sjældne og invasive arter.