Praktisk information

Undervisningsforløbet DNA&liv består af et heldagsbesøg i DNAlab, Statens Naturhistoriske Museums undervisningslaboratorium for gymnasier.

DNAlab er på Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København. I de lokalerne har vi plads til max 24 elever pr. dag. 

OBS! Selve museet og udstillingerne er lukket. Klasser der deltager i DNA & liv har fået ekstraordinær mulighed for at benytte DNALab som stadig er placeret på Zoologisk Museum. I forbindelse med dette skal klassen være opmærksom på følgende: 

  • Det er ikke muligt at besøge udstillinger i forbindelse med besøget i DNA & liv.
  • Der er ikke mulighed for at købe mad eller drikke på museet. 
  • Museet vil være lukket ved ankomst. Dagens underviser tager imod klassen og viser vejen op til DNALab. 
  • Det er ikke muligt at tilbringe pauserne uden for museet. 

I DNAlab arbejder eleverne med klassiske morfologiske og med moderne molekylærbiologiske metoder til artsbestemmelse.

Tid: 9.00 - 15.30
Sted: DNAlab, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.
Parkering: Kommer du i bil er det muligt at få en parkeringstilladelse til p-pladsen af underviseren. Det kræver, at du dagen ingen giver besked på dnalab@snm.ku.dk, og på selve dagen møder kl. 8:45. 

Forplejning: Medbring frokost. Vi har ingen kantine, og der er ikke mulighed for at købe mad i frokostpausen.
Fag: Biologi og bioteknologi.
Antal elever: 1-24 elever. Flere klasser kan tilmeldes samme dag, max 24 elever i alt.  
Afbud eller forsinkelse: Mindst 24 timer før via dnalab@snm.ku.dk

Forberedelse: Det er ikke et krav at klassen har forberedt besøg inden deltagelse i DNA & liv. På selve undervisningsdagen vil eleverne blive introduceret til alt teoretisk og praktisk viden der er nødvendig for at gennemføre analyserne. Deltagelse i undervisningen kræver ikke brug af computer. Man er dog velkommen til at medbringe en computer eller lignende til eget notatbrug. Det er ikke en forudsætning at klassen har deltage i det forudgående feltarbejdet, for at kunne deltage i laboratoriearbejdet. 

Pris: Det koster 100 kr. pr. gymnasieelev at deltage i DNA & liv, og det er gratis for lærere. Ved for sent afbud eller udeblivelse vil der opkrævet det fulde beløb for antal elever der er angivet ved tilmelding. 


Betaling: Ved tilmelding angives skolens EAN eller CVR-nr. Efter besøget vil der blive sendt en elektronisk faktura. Skulle deltagerantallet på dagen have ændret sig i forhold til dét angivet på tilmeldingen bedes læreren sende en mail til dnalab@snm.ku.dk herom.

Tilmelding: Tilmelding til næste sæson af undervisning åbner i foråret 2023. Her samarbejder vi med projektet DNA på FORKANT, hvor eleverne skal undersøge prøver fra danske fjorde for at eftersøge DNA fra almindelige, sjældne, invasive og toksiske arter.