DNA & liv

DNA & liv - gymnasieelever i frontforskning

DNA & liv tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum i museets DNA-laboratorie, DNAlab. Her er de med til at udvikle metoder og indsamle og analysere data og prøver til brug i forskningen og forvaltning.

DNA & liv er støttet af Novo Nordisk Fonden og udføres i samarbejde med Miljøstyrelsen. 

DNA & liv 2022-2024

I samarbejde med projektet DNA på FORKANT vil DNA & liv undersøge danske fjorde- og havområder for at finde miljøDNA. Målet er at detektere udbredelsen af udvalgte arter.  

Resultaterne skal give ny information om de enkelte arter, samspillet imellem dem, og sammenhængene med klimaforandringer, næringsudledning, fiskeri og andre menneskelige påvirkninger. 

Tid og tilmelding for både feltarbejde og laboratoriearbejde vil fremgå på vores hjemmeside før hver pågældende sæson. 

Feltarbejde 2024

Projektet DNA på FORKANT åbner for feltarbejde til indsamling af miljøDNA-prøver i Limfjorden. Læs praktiske informationer om feltarbejdet HER

Undervisning i DNA & liv 2024

I løbet af feltarbejdet i 2024 indsamles miljøDNA-prøver i Limfjorden, og andre fjorde, i projektet DNA på FORKANT. Nogle af disse prøver vil blive analyseret i museets DNAlab i DNA & Liv-undervisning. Når tilmeldingen til dette åbner, vil det fremgå her på hjemmesiden.  Læs praktiske informationer om undervisningsforløbet HER

Tidligere projekter

link til info om REAL SCIENCE

Baggrundsmateriale

link til Baggrundsmateriale

DNA & liv

link til info om DNA & liv

Deltag

link til info om at Deltage