DNA & liv

DNA & liv - gymnasieelever i frontforskning

DNA & liv tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum på museets DNA-laboratorie, DNAlab. Her er de med til at udvikle metoder og indsamle og analysere data og prøver til brug i forskningen og forvaltning.

DNA & liv er støttet af Novo Nordisk Fonden og udføres i samarbejde med Miljøstyrelsen. 

DNA & liv - Feltarbejde 2022

Det er nu muligt at tilmelde sin klasse til årets feltarbejde. Feltarbejdet skal udføres i månederne april-maj 2022, og ønsket om tilmelding skal gøres inden den 1. april 2022. Find mere information, samt formular til tilmelding HER

De klasser, som tilmelder sig og udfører feltarbejdet, får muligheden for at modtage nyhed om åbning af DNA & liv-undervisning i 2022 før den generelle offentliggørelse. 

DNA & liv 2020-2022

I samarbejde med Miljøstyrelsen vil DNA & liv undersøge danske vandområder for at finde miljøDNA. Målet er at detektere udbredelsen af udvalgte ikkehjemmehørende arter.  

Miljøstyrelsen arbejder bl.a. med at sikre den danske natur mod invasive arter. Her kan gymnasieeleverne hjælpe ved både at indsamle mijøDNA-prøve i felten, og udføre laboratorieanalyser af disse i vores DNAlab. 

Tid og tilmelding for både feltarbejde og laboratoriearbejde vil fremgå på vores hjemmeside før hver pågældende sæson. 

Undervisning i 2022

Vi åbner for tilmelding til næste undervisningsæson i DNA & liv før sommerferien 2022. Når tilmeldingen er åben, annoncerer vi det her på siden. Læs praktiske informationer omkring undervisningsforløbet HER

Om REAL SCIENCE

link til info om REAL SCIENCE

Baggrundsmateriale

link til Baggrundsmateriale

DNA & liv

link til info om DNA & liv

Deltag

link til info om at Deltage