DNA & liv

DNA & liv - gymnasieelever i frontforskning

DNA & liv tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum i museets DNA-laboratorie, DNAlab. Her er de med til at udvikle metoder og indsamle og analysere data og prøver til brug i forskningen og forvaltning.

DNA & liv er støttet af Novo Nordisk Fonden og udføres i samarbejde med Miljøstyrelsen. 

DNA & liv 2020-2022

I samarbejde med Miljøstyrelsen vil DNA & liv undersøge danske vandområder for at finde miljøDNA. Målet er at detektere udbredelsen af udvalgte ikkehjemmehørende arter.  

Miljøstyrelsen arbejder bl.a. med at sikre den danske natur mod invasive arter. Her kan gymnasieeleverne hjælpe ved både at indsamle miljøDNA-prøve i felten, og udføre laboratorieanalyser af disse i vores DNAlab. 

Tid og tilmelding for både feltarbejde og laboratoriearbejde vil fremgå på vores hjemmeside før hver pågældende sæson. 

Feltarbejde 2023

Projektet DNA på FORKANT åbner for feltarbejde til indsamling af miljøDNA-prøver i Limfjorden. Læs praktiske informationer om feltarbejdet HER

Undervisning i DNA & liv 2023

I løbet af feltarbejdet i januar og februar 2023 indsamles miljøDNA-prøver i Limfjorden i projektet DNA på FORKANT. Nogle af disse prøver vil blive analyseret i museets DNAlab i DNA & Liv-undervisning. Når tilmeldingen til dette åbner, vil det fremgå her på hjemmesiden.  Læs praktiske informationer om undervisningsforløbet HER

Om REAL SCIENCE

link til info om REAL SCIENCE

Baggrundsmateriale

link til Baggrundsmateriale

DNA & liv

link til info om DNA & liv

Deltag

link til info om at Deltage