Data fra feltarbejde

Indtast data fra feltarbejdet 2024 her under. 

I forbindelse med indsamling af miljøDNA-prøver skal data registreres i formularen her under. 

I kittet med materialer til indsamling af vandprøver er der tre filtre. De to filtre skal beholdes af indsamleren selv, og medbringes til videre bearbejdning og analyse på enten Herning Gymnasium eller Hjørring Gymnasium. Det tredje filter skal sendes tilbage til Statens Naturhistoriske Museum i kittets medfølgende returkuvert. 

Hvis indsamler ikke ønsker at analyserer de to egne filtre på Herning eller Hjørring Gymnasium skal alle tre filtre vedlægges i returkuverten. 

I returkuverten skal der ligeledes være vedlagt dataark med samme informationer som indtastes her på siden. 

Felter markeret med * skal udfyldes.

Angiv de tre prøvenr. for filtrene.
Skrives som: dd-mm-åååå
Koordinatet skal ligne følgende eksempel: "55.687363"
Koordinatet skal ligne følgende eksempel: "12.577092"
Ydermole, industrihavn, strand, sø m.v.
Antal cm under vandoverflade, hvor prøven er indsamlet.
Sand, grus, mudder, blød/hård m.v.
Laboratorieanalyse
Hvilket laboratorium ønsker du at benytte til analyse af miljøDNA-prøven?
Hvis miljøDNA-prøven er ekstraheret på et af projektets tre laboratorier, så angiv koncentrationen i ng/uL: