Billede af botanisk have

Botanisk Have


Botanisk Have er en del af Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet. 

Haven rummer Danmarks største samling af levende planter og den største samling af præserverede planter i herbariet. Tilknyttet haven er også en spritsamling, en nyttesamling, en vedsamling og en frøsamling.

Besøg haven 

Botanisk Have er især kendt for sit smukke haveanlæg, som tiltrækker både særligt planteinteresserede såvel som gæster, der søger et grønt åndehul. Den danner året rundt rammen om vekslende udstillinger og aktiviteter, bl.a. Palmehuset, Sommerfuglehuset og rundvisninger.

 

 

 

 

 

Hjælp os med at passe godt på Botanisk Have, den særlige stemning og samlingen af sjældne planter fra hele verden ved at følge havens ordensregler:

 • Bedene må ikke betrædes, og det er ikke tilladt at klatre i træerne.

 • Blomster, frø og andre plantedele må ikke indsamles.

 • Hunde og andre kæledyr må ikke medbringes. Førerhunde er velkomne.

 • Cykler og løbehjul må ikke medbringes.

 • Brug af grill og åben ild er ikke tilladt.

 • For motionsløb, boldspil o.l. henviser vi til byens øvrige parker og pladser.

 

 

 

 

 

 

 

Som privatperson er du velkommen til at fotografere i Botanisk Have og væksthusene.

Bryllupsfotografering i væksthusene er dog ikke muligt af hensyn til den botaniske samling og passage for øvrige gæster.

I selve Botanisk Have er bryllupsfotografering tilladt, forudsat at du:

 • Kun bruger billederne til privat brug
 • Ikke medbringer stort professionelt udstyr (tripod, flere kameraer, lysrefleksionsskærm etc.)
 • Respekterer andre gæsters privatliv og ikke blokerer stierne
 • Ikke bruger drone til at fotografere

For kommercielle foto- og videooptagelser (f.eks. modeshoots, modeblogs, produktbilleder, musikvideoer og promoveringsfilm): Se mere her

 

 

 

Botanisk Have skal bidrage til at øge vores viden og forståelse for plante- og svamperigets mangfoldighed – og derigennem fremme kendskabet til planter og svampe samt deres bevarelse. Haven skal endvidere styrke interessen for nationale og globale naturværdier.

Botanisk Have opfylder sit formål ved at:

 • Opretholde, udvikle og udbygge de videnskabelige samlinger af levende og præserverede planter og svampe i overensstemmelse med god, international praksis og internationale konventioner

 • Stille samlingerne og den information, der knytter sig til dem, til rådighed for forskning, undervisning og formidling

 • Forvalte Botanisk Centralbiblioteks samling af botanisk og mykologisk litteratur og arkivalier

 • Drive forskning, fortrinsvis i relation til samlingerne

 • Deltage i universitetsundervisningen (fortrinsvis af kandidat- og Ph.d.-studerende samt stipendiater) inden for Botanisk Haves forskningsområder

 • Bidrage til bevarelse af planter og svampe, både nationalt og globalt

 • Formidle kendskab til planter/svampe og fremme interessen for nationale og globale naturværdier gennem udstillinger, aktiviteter og arrangementer