Før besøget

Besøg og ekskursioner på Statens Naturhistoriske Museum byder på mange muligheder. Efter et besøg husker eleverne især, hvad de gjorde og hvad de følte/oplevede. Dernæst husker eleverne hvad de lærte.

På denne side har vi samlet gode råd og praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din klasse med at forberede jeres besøg på Statens Naturhistoriske Museum.
Som lærer kan du – gratis – besøge museet på forhånd så du kan forberede ekskursionen. Læs mere her.

Alt peger på, at elevernes læringsudbytte bliver større, hvis besøget er planlagt i fællesskab mellem lærer og elever. Eleverne skal kende formålet med turen og have medejerskab af de faglige opgaver og undersøgelser, som skal gennemføres på turen. Desuden er det oplagt at give eleverne medansvar for at planlægge selve ekskursionens praktiske forløb.

 

Formål og fagligt indhold
Tal med kollegaer og elever om, hvad formålet og meningen med besøget er. Er besøget en appetitvækker i starten af et undervisningsforløb, et input undervejs, en perspektiverende oplevelse som afslutning på et undervisningsforløb eller en social tur for klassen? Har I et fælles fagligt undersøgelsesspørgsmål, I skal finde svar på, eller skal eleverne planlægge deres egne undersøgelser?

Praktiske forhold
Forbered eleverne på ekskursionen. Fx hvordan ser der ud på et museum? Hvorfor har vi museer? Hvad er Statens Naturhistoriske Museum? Hvilke oplysninger og data kan vi finde på museet? Hvem kan vi møde på et museum? Hvordan opfører man sig på et museum? Hvordan kommer I fra skolen til museet? Hvordan finder vi rundt på museet? Kan man spise sin madpakke på museet? Læs om det praktiske her.

Tal om, hvad eleverne skal lære
Forbered eleverne begrebsmæssigt. Hvilke begreber indenfor det faglige område kender vi allerede? Hvad handler museets udstillinger om? Hvilke udstillinger er mest relevante at besøge i forhold til ekskursionens mål? Hvilke begreber skal de undersøge på museet?  

Forbered eleverne på de faglige metoder de skal arbejde med. På Statens Naturhistoriske Museum er der gode muligheder for at eleverne kan lave omhyggelige observationer og beskrivelser af både planter, dyr og mineraler. Det er også muligt at lave sammenligninger mellem forskellige genstande. Eleverne kan formulere deres forventninger, hypoteser og spørgsmål.

Hvis I vil samle data på museet, skal I overveje om I vil tage noter, optage video eller tage billeder. Brug app'en Beskriv Verden på elevernes smartphones eller tablets, hvis I tager billeder.  
I kan forberede jer ved at arbejde med nogle af vores undervisningsmaterialer, faglige tekster og artikler.

Organiser dagen
Hvem arbejder sammen med hvem? I hvilket tidsrum arbejder I fagligt? Hvor og hvornår holder I pause? Hvad vil eleverne ellers gerne opleve? Hvordan kan eller skal eleverne dokumentere deres undersøgelser?

 

 

Aktiv deltagelse
Medvirk til at alle elever får noget ud af besøget og vær et godt eksempel. Vær selv nysgerrig, aktiv, spørgende og interesseret. Lad gerne eleverne styre slagets gang og tal med dem om, hvordan de har struktureret dagen. Hjælp dem med at huske aftaler og holde sig til planen. Hjælp dem med at samle data. Tal med eleverne om relevante fagbegreber.
Sæt rammen for jeres arbejde på museet ved at anvende vores undervisningsmaterialer, faglige tekster og artikler.

Hvordan opfører man sig på et museum?

Statens Naturhistoriske Museum
har ansvaret for forvaltningen af de nationale naturhistoriske samlinger og den tilknyttede forskning og formidling. Samlingerne omfatter cirka 14 millioner genstande indsamlet gennem 400 år.
Når I er på besøg på museet skal I hjælpe os med at passe på samlingen og give alle gæster et godt besøg.

 • Bevæg jer roligt rundt i udstillingerne og tag hensyn til museets andre gæster
 • Brug små stemmer
 • Det er ikke tilladt at røre de udstillede genstande medmindre andet står skrevet
 • Henvisninger fra museets ansatte skal følges

Gruppens leder er ansvarlig for, at museets regler overholdes, og at alle i gruppen er bekendt med disse.

Botanisk Have
er en del af museumssamlingen. Det er en levende udstilling og en dyrebar plantesamling. Man skal derfor opføre sig som man gør på et museum. Læs havens ordensregler her og klæd eleverne på, til hvordan de skal opføre sig i haven.

 • Bedene må ikke betrædes, og det er ikke tilladt at klatre i træerne
 • Blomster, frø og andre plantedele må ikke indsamles
 • Hunde og andre kæledyr må ikke medbringes. Førerhunde er velkomne
 • Cykler og løbehjul må ikke medbringes
 • Brug af grill og åben ild er ikke tilladt
 • For motionsløb, boldspil o.l. henviser vi til byens øvrige parker og pladser
 • Henvisninger fra museets ansatte skal følges

Gruppens leder er ansvarlig for, at museets regler overholdes, og at alle i gruppen er bekendt med disse.

 

 

 

Refleksion
Tal om uforberedte oplevelser og informationer fra besøget. Sammenknyt oplevelserne til de forventninger, hypoteser og spørgsmål eleverne havde inden besøget.

Faglig formidling og diskussion
Lad eleverne diskutere og formidle fagligt stof, resultater og erfaringer til resten af klassen eller i grupper. Arbejd videre med det faglige stof.

Evaluér besøget
Hvad fik I ud af besøget? Hvad fungerede godt – både fagligt og praktisk? Er der tegn på, hvad eleverne har lært i forhold til det faglige formål og stof? Er der noget, der skal planlægges anderledes, næste gang I skal besøge Statens Naturhistoriske Museum?