Covid-19-forbehold i DNA & liv

Senest opdateret: 14. januar 2022

  • Værd færden på museets fælles, offentlige areal skal man bære mundbind eller visir og følge museets generelle retningslinjer
  • Undervisningsforløbet  tillader klasser på maksimalt 24 elever. 
  • Elever eller lærer der oplever symptomer på smitte må ikke møde op til undervisningen.
  • Klassens lærer skal sørge for at alle elever og lærere kan fremvise et gyldigt coronapas samt ID. 
  • Det anbefales at eleverne holder 1 meters afstand - også i pauserne. 
  • Vask hænder hyppigt og brug håndsprit. 
  • Undgå berøring med fælles kontaktflader. Fælles kontaktpunkter vil jævnligt bliver aftørret med sprit. 
  • Hold afstand ved gennemgang i smalle passager.
  • Vis hensyn over for andre gæster.
  • I undervisningslaboratoriet bruges normale laboratoriemæssige værnemidler såsom kittel og engangshandsker.