Jordens fremtid

Foredrag med Vin & Videnskab

SEBASTIAN H. MERNILD Professor i klimaforandringer og glaciologi, forskningsleder
CARSTEN RAHBEK Biodiversitetsforsker, professor, centerleder

Vi hører tit om klimakrisen i medierne. Men hvor langt er forskerne rent faktisk kommet i deres forståelse af de globale klimaforandringer? Hvad siger videnskaben om, hvilken fremtid vi går i møde? Og hvad kan vi gøre ved klimakrisen? Det skal aftenens to foredragsholdere, begge prisvindende professorer og internationalt anerkendte forskere, give deres kvalificerede bud på.

Sebastian H. Mernild vendte i 2020 efter en 15 år lang forskningskarriere i USA, Chile og Norge tilbage til Danmark og en stilling på Syddansk Universitet som professor i klimaforandringer og glaciologi og leder af SDU Climate Cluster. Han var hovedforfatter på den seneste klimarapport fra FN’s klimapanel (IPCC) og modtog i 2018 Danmarks mest prestigefyldte formidlingspris, Rosenkjærprisen, for sin formidling om klimaforandringer.

Carsten Rahbek er en af verdens førende biodiversitetsforskere, leder af to forskningscentre, indehaver af fire professorater og har fået 25 artikler publiceret i Science og Nature. Han har rådgivet Folketinget, EU, FN, FAO og Verdensbanken om biodiversitet, er medlem af det Nationale Bioøkonomipanel samt Biodiversitetsrådet og er leder af Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) i Danmark.

Til arrangementet serveres et glas vin (inkluderet i prisen).

PROGRAM

Sebatian Mernild

Klimaforandringer og -konsekvenser: Vurderinger fra FN's klimapanel (IPCC)

v./ SEBASTIAN H. MERNILD
Professor i klimaforandringer og glaciologi og leder af SDU Climate Cluster, Syddansk Universitet

Det er utvetydigt, at menneskelig indflydelse har opvarmet Jordens klimasystem og at udbredte og hastige klimaforandringer har fundet sted. Hvert af de sidste fire årtier har været varmere end noget foregående årti siden 1850. For hver halve grad den globale opvarmning stiger yderligere, vil der være stigninger i temperaturekstremer, intensitet af kraftig nedbør og alvorlig tørke.

Sebastian Mernild vil give et overblik over de klimaforandringer, vi allerede har oplevet og ser netop nu i disse år. Og så vil han kigge i krystalkuglen og fortælle om, hvad vi forventeligt vil se af forandringer i årtierne, der kommer.

 

SEBASTIAN H. MERNILD. Ph.d. og dr.scient. i klimaforandringer, glaciologi og hydrologi fra Københavns Universitet. Ansat som professor i klimaforandringer og glaciologi på Syddansk Universitet, hvor han leder SDU Climate Cluster. Hans primære forskningsområder er klimaforandringer, indlandsisen, gletsjere og havniveaustigninger. Fra 2020-2022 prorektor for Syddansk Universitet. Hovedforfatter på rapport fra The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) under FN.

Han har desuden repræsenteret Danmark i International Commission on Snow and Ice Hydrology siden 2010, heraf som vicepræsident fra 2014-2018. Har i en syvårig periode arbejdet i USA (2006-2013) på hhv. The International Arctic Research Center, University of Alaska Fairbanks og Los Alamos National Laboratory, New Mexico. Har i tre år været ansat som seniorforsker og forskningsleder i Chile på Centro de Estudios Científicos (2013-2016). Fra 2016-2020 arbejdede han i Norge som professor i klimaforandringer og glaciologi samt administrerende direktør for Nansen Centeret i Bergen.

Har været ekspeditionsleder på talrige videnskabelige ekspeditioner til Arktis, Antarktis, Patagonien og Andesbjergene. Modtager af DR's formidlingspris Rosenkjærprisen i 2018 og samme år nomineret til årets dansker af Berlingske Tidende.       

 

Carsten Rahbek

Hvordan kan naturen bidrage til at løse klimakrisen?

v./ CARSTEN RAHBEK
Biodiversitetsforsker, professor, centerleder af hhv. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) og The Villum Center for Global Mountain Biodiversity, Københavns Universitet

Med forskningsbaseret omtanke kan vi benytte naturens løsninger, fx urørt skov, mangrover og havgræsser, til at dæmme op for klimakrisens konsekvenser. Vi står midt i en global klimakrise, og der er bred enighed blandt forskere om, at teknologi alene ikke kan løse krisen for os. Samtidig ødelægger vi Jordens økosystemer i et hidtil uset omfang, hvilket i høj grad forværrer klimakrisen. Ca. 25 % af den menneskeskabte frigivelse af CO2 skyldes omlægning af natur til fx marker, produktionsskov og bebyggelse. Men omvendt kan naturen også bidrage til at løse klimakrisen ved at mindske den fremtidige udledning og ved reetablering af naturlige økosystemer, som øger lagringen af kulstof. Naturbaserede løsninger vil samlet set kunne reducere koncentrationen af CO2 i atmosfæren markant, men det skal gøres intelligent, og her spiller forskningen en afgørende rolle.

I dette foredrag giver Carsten Rahbek et indblik i den nyeste forskning i naturbaserede løsninger på klimakrisen.

 

CARSTEN RAHBEK. Ph.d. i biogeografi fra Københavns Universitet og Smithsonian Institution, USA. Professor og centerleder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) og The Villum Center for Global Mountain Biodiversity, Københavns Universitet. Han er samtidig adjungeret professor ved Syddansk Universitet, gæsteprofessor ved Imperial College London og har professorater ved hhv. Peking University og Chinese Academy of Sciences. Hans primære forskningsområder er inden for biodiversitet, miljøøkonomi, klima og bæredygtighed. Han har publiceret over 400 videnskabelige artikler, inklusiv 25 i Science og Nature, og i 2021 blev han nævnt som en af de mest citerede forskere i verden på sit felt af Clarivate.

Carsten Rahbek har rådgivet Folketinget og diverse ministerier herhjemme såvel som EU, Verdensbanken, FAO, United Nations Environment Programme (UNEP) og The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) under FN. Medlem af det Nationale Bioøkonomipanel og Biodiversitetsrådet og leder af Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) i Danmark. Desuden medlem af Videnskabernes Selskab, næstforperson for WWF Verdensnaturfonden Danmark, Ridder af Dannebrog (2020) og modtager af talrige forskningspriser bl.a. EliteForsk-prisen (2010) og Villum Kann Rasmussen Prisen (2022).