Særlige COVID 19-foranstaltninger ifm. Vin & Videnskab

Opdateret 8. februar 2021.

I forbindelse med foredragsrækken Vin & Videnskab følger vi Sundhedsstyrelsens og Kulturministeriets gældende retningslinjer for afstandskrav og afholdelse af kulturarrangementer, hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning.

Flere informationer følger, når kulturlivet genåbner.

Se vores øvrige tiltag for en tryg museumsoplevelse.