Aktiv Konservering

Naturhistoriske genstande er utrolig varierede og spænder over en lang række materialer og præparationssteknikker. Når man som konservator bearbejder et naturhistorisk præparat, er det ikke kun en opgave om nænsomt at konservere og bevare genstanden ud fra dens givne tilstand. Præparatets videnskabelige værdi og historiske betydning er også en del af overvejelserne. Mange af præparaterne anvendes eksempelvist aktivt i forskning, mens andre præparater er nøjagtige fremstillinger af specifikke arters karakteristika og morfologi. Konserveringen af genstanden er derfor skræddersyet i hvert enkelte tilfælde, til netop det enkelte præparat.
Under denne fane udgiver vi både korte konserveringsbeskrivelser, såvel som mere dybdegående tekster.