Præventiv Konservering

Museumssamlinger er udsatte for skader påført vidt forskellige faktorer såsom fluktuerende luftfugtighed, temperatursvingninger, stråling og skadedyrsangreb. Målet med den præventive konservering er at mindske eller helt forhindre sådanne skader, eksempelsvist ved monitorering af miljøet i en montre, eller ved at sikre sig mod at skadedyrsangreb. De præventive tiltag er lige så vigtige som den aktive konservering, og er en integreret del af vores virke.
Her finder du information om hvordan vi vedligeholder vores standarder for præventiv konservering på det nuværende museum, samt udviklingen af protokoller for de nye bygninger.