Frejlev Skov af Jesper Edvardsen


Støt Danmarks 2.412 sjældne arter 

 
Red 1 m2 vild dansk
natur for 12 kr.
 

 
100% går til frikøb af jord
 

Støt den vilde danske natur

Én billet – én m2 VILD natur

Den danske natur er under pres, og flere end 2.000 arter af dyr, planter og svampe er i fare for at forsvinde. Vi skal sikre deres levesteder nu, og du kan være med til at vende udviklingen ved at investere i et grønnere Danmark. Sammen kan vi sikre mere og bedre vild natur. Kvadratmeter for kvadratmeter.

Når du køber billet til Statens Naturhistoriske Museum, kan du vælge at støtte den dansk natur ved at frikøbe et valgfrit antal kvadratmeter jord. Prisen for 1 m2 er 12 kroner, og din donation går ubeskåret til opkøb af områder, hvor naturen igen kan blive vild og trives uden påvirkning af bland andet skov- og landbrug. 

Vi støtter naturen gennem et stærkt partnerskab med Den Danske Naturfond, som beskytter og genopretter natur i hele Danmark. Alle har adgang til Naturfondens naturarealer, som giver mulighed for store naturoplevelser – i dag og om 100 år.

Giv en plakat til glæde og gavn


Skovbevis - til glæde og gavn
Du kan også biddrage til et vildere Danmark ved køb af Skovbeviser med smukke motiver i vores museumsbutikkerVælg selv blandt de 3 flotte håndtegninger af kunstneren Bettina Lehmann, og brug plakaterne i indretningen eller som gaveide. Så er du med til at give vores truede dyr og planter et sikkert hjem.

Skovbeviset er trykt på 220 g. kunstpapir i naturhvid og kommer klar til indramning i A3. Plakaterne fås fra 84 kr., som går ubeskåret til at sikre 7 m2 vild dansk natur.

Det støtter du:


Sandløber

Mandø

- Vadehavet er en af Danmarks vigtigste områder for fugle, og vadehavsøen Mandø er yngleområde for truede og sjældne engfugle. Især stor kobbersneppe, brushane og engryle mister levesteder og er blevet sjældne, men på Mandø kan de stadig finde den natur, de har brug for til at lægge æg. Derfor er Den Danske Naturfonds arbejde med til at sikre det smukke fugleliv i området, siger Jesper Johannes Madsen, som er projektleder og projektkoordinator på Statens Naturhistoriske Museum, hvor han forsker i trækfugle og arbejder med ringmærkning af fugle.

Kollund Skov

Kollund Skov

- Her vokser fire forskellige orkidéarter: Nikkende hullæbe, skov-hullæbe, ægbladet fliglæbe og skov-gøgelilje. Alle danske orkidéer er sjældne og fredede, og det er derfor vigtigt for deres overlevelse, at vi ikke graver dem op eller plukker dem. Københavns Universitet har udpeget Kollund Skov som en af de skove, som er særligt vigtige for hele Danmark, fordi dens gamle skove er helt særlig natur med mange forskellige slags dyr og planter. Her er Den Danske Naturfonds arbejde med til at sikre orkideer og mange andre sjældne og spændende arter, som du kan opleve på din tur, fortæller Henrik Pedersen, lektor emeritus ved Statens Naturhistoriske Museum.

Grønspætte, Den Danske Naturfond

Hals Mose

- Her yngler flere fuglearter, som har brug for de gamle træers naturlige redehuller. Det er blandt andre natugle, stor flagspætte, spætmejse, halemejse og grå fluesnapper. Sjældne og smukke fugle som duehøg, grønspætte og trane yngler i Hals Mose, hvor man også kan se andre spændende fugle som hvepsevåge og rødrygget tornskade. De imponerende store rovfugle, kongeørn og havørn, søger ofte føde i mosen svævende højt over birkeskoven, fortæller Anders P. Tøttrup, vicemuseumschef ved Statens Naturhistoriske Museum.

- Hals mose er også enestående, fordi den sjældne sommerfugl birkespinder har et af sine få levesteder her. Flere natsværmere og møllet semioscopis avellanella (intet dansk navn) har Hals Mose som sit eneste levested i Jylland. Andre sjældne sommerfugle som tjørnespinder, skægmåler, lille lavmåler, retvinklet ugle og tidlig stængelugle lever også her, fortæller Thomas Pape, zoolog og insektekspert ved Statens Naturhistoriske Museum.

Odder, Den Danske Naturfond

Holme Å

Den Danske Naturfond er i fuld gang med at lave den ellers ret uddøde å til et godt levested for flere af de danske fiskearter. Vi samarbejder med fonden om at lave nye levesteder for den sjældne flodperlemusling, laks, ørred, lampret og den truede snæbel, siger Peter Rask Møller, lektor og kurator ved Statens Naturhistoriske Museum. Også odderen kommer forhåbentlig til at yngle ved Holme Å.
Sort ildfugl, Bøtøskoven. Foto: Thomas W. Johansen
Sort ildfugl, Bøtøskoven.
Foto: Thomas W. Johansen

Tak for samarbejdet:


Statens Naturhistoriske Museum samarbejder med Den Danske Naturfond for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser.

Naturfondens logo

Initiativet understøtter FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling:


FN verdensmål