Oscar Matthiesens udsmykning
af Geologisk Museums vestibule

Kunstnerens forklaring

Oscar matthiesenDet er Niels Steensens tanker, der ligger til grund for hele udsmykningen - lige fra hans geniale syn på jordlagene i Toscana med forsteninger af havdyr og krystallinske gange op gennem lagene, til hans livssyn: at Guds ånd indgav ham tankerne pludseligt, uden synderligt arbejde af ham selv.

Vestibulen

På vestibulens tøndehvælvinger har jeg derfor fremstillet i symboliserende figurer de fire naturkræfter, som har mest betydning for jordklodens forandring gennem tiderne, nemlig: Den vulkanske ild, havet, regnen og isen. Borterne om disse forestiller krystallinske gange, der skyder sig op gennem Jordens lag; de er opstået af smeltede masser fra Jordens indre; om loftslysningens granit slynger de sig som et ornament.

Væggenes dekoration er udført over færøsk basalt; og på det bånd, som adskiller væggene fra loftet, findes en frise, komponeret over den første kendte forstening fra den kambrisk-siluriske periode, nemlig trilobitten, som foroven og forneden afsluttes med en bort af orthoceratitter, således som vi finder dem forstenede i mange af vore gamle fliser.

I vestibulens to små halvkugle-hvælvinger er fremstillet jordklodens fødsel og afkøling. I den ene hvælving ses jordkloden, ifølge tågehypotesen, som en lille fortættet klode i solens spiraltåger; i den anden afkøles den frigjorte klode.

Loftet i opgangen fra gården viser et ornament inspireret af et tænkt gennemsnit af Jorden, efter at dennes overflade er stivnet. I midten ses krystalliserede stoffer; uden om denne kerne en grødet masse, der begrænses af de vulkanske ildsøer og de af syrer og salte smaragdgrønne vande, som indesluttes af krystallinske gange; yderst den faste masse, der danner ølede overflade.

Den geologiske trappe

Oscar MatthiesenI buen, som fører ind til trappeopgangen, er fremstillet forsteninger i historisk rækkefølge, fra trilobitten til pattedyrkraniet.
Væggenes store kvadre adskilles ved tre mørkere farvede bånd, som fremstiller forsteninger fra den geologiske oldtid (nederst), middelalder (midterst) og nutid (øverst). Den frise på guldgrund, som afslutter trappevæggene foroven, er komponeret over ammonitter, som udstrækker deres fangarme, to og to adskilte ved orthoceratitter.

StenoAf trappens to vægbilleder fremstiller den ene geologiens grundlægger, Niels Steensen, i toscansk landskab uden for Firenze, tegnende en lagformation i det øjeblik, hvor hans forskerøje ser, at disse lag må være dannet i vand og flyttet herop ved vulkanske kræfter. Under billedet står:

NICOLAO STENONI
GEOLOGIAE PARENTI
HONORIS CAUSA

(til ære for Niels Steensen, geologiens grundlægger)
Billedet ses bedst fra trappens repos. Det andet vægbillede forestiller Møns Klint.

Kuppelhallen

Oscar vestibuleKompositionen i kuplen symboliserer „Sandhedens lys besejrer mørket", som den latinske indskrift foroven siger: Lux veritatis tenebrarum victrix. På fingerspidserne af sandhedens hær lyser den hellige ånds Hammer - (Stenos overbevisning) - thi uden den hellige ånds inspirerende flamme skabes hverken videnskab eller kunst. - Jeg har komponeret kuppelbilledet således, at lysets hær forfølger mørkets tværs over kuplens rum, en meget vanskelig opgave i den på to led buede flade; men det var nødvendigt, hvis ikke den ene hær skulle komme til at forfølge den anden i en cirkel. Det gav jo også anledning til at male den nøgne menneskefigur fra alle sider.

Oscar vestibuleFarverne i kuppelhallens arkitektoniske former er valgt fra skønne stenarter, f.eks. pilastrenes over lapis lazuli. Kapitælerne er modellerede over ammonit-forsteninger. Frisen mellem vægge og kuppel er et ornament tegnet over forstenede søliljer.
Vægfladernes billeder på siden af indgangen til mineralsamlingen fremstiller: til venstre en drypstensgrotte fra Adelsberg; til højre Binghöhle fra Streitberg; de øvrige er udført over studier samme steder fra. Billeder over dørene er: en springgeyser fra Yellowstone i U.S.A., Vesuvs krater under udbrud, og bølgeslag mod klipper - alle over naturstudier på stedet.
Kompositionen i kuplen ses bedst fra kuppelhallens nicher.
Hele udsmykningen er udført al-fresco.