Birketræ nomineret af 8.C, Stilling Skole, Skanderborg

8.A valgte et birketræ, der står ved en sø, hvor klassens elever bader og nyder naturen om sommeren, og træet symboliserer sol og sammenhold for eleverne. Klassen arbejdede med træet i både matematik, fysik, dansk og biologi. Der blev lavet forsøg med kromatografi, foretaget højdemålinger, taget billeder og arbejdet med fagbegreber og skrevet små eventyr med udgangspunkt i birketræet.

Citat: Starten af eventyret ”Den gule bold” af Anna Jul Rosendorf, 8.C.: ”Der var engang et træ. Det var det højeste og slankeste træ ved hele søen. Men det var også frygteligt ensomt. Ingen af de andre træer ville snakke med det, for det var jo alligevel alt for højt til at kunne høre hvad de sagde.”

stillinge skole stillinge skole stillinge skole stillinge skole stillinge skole