Platan og hvidpil nomineret af 7.A og 7.C, Dyssegårdsskolen, Hellerup

7. A og 7.C fra Dyssegårdsskolen delte en præmie for deres bidrag om to nominerede træer. Det ene træ er en platan, der står i skolegården, og det andet træ er en hvidpil på legepladsen bag skolen. Træet væltede, men stammen blev skåret op og bruges nu som legeredskab. Eleverne brugte træerne til inspiration til personlige beretninger, digte, historier og en raptekst.

Citat: ”Træet har altid været der. Når man skal starte i skole, er det der, man starter. Man legede altid kroneskjul, og kroneskjul var sjovt. Derfor vil træet altid blive husket som et godt træ. Fordi det var der, man legede. Træet får betydning for alle de børn som skal starte på Dyssegårdsskolen. Jeg har ikke tal på hvor mange timer, jeg har brugt ved træet, men det er mange og alle gode.” Nikoline 7.A.

dyssegaardsskolen dyssegaardsskolen