Biodiversitet på Danmarkskortet

I filmen Biodiversitet på danmarkskortet forklarer forskere fra Københavns Universitet hvad begrebet biodiversitet er og hvilken betydning den har – også i en dansk kontekst. Nye metoder som eDNA-undersøgelser integreres med de etablerede og klassiske tilgange for at undersøge biodiversiteten. Miljø-DNA eller eDNA (environmental DNA) er DNA som organismer afgiver til deres miljø. Disse DNA-spor kan afsøges i hvilket som helst miljø, som fx jord, vand og fordøjet føde. Forskerne har altså tilføjet endnu et redskab til at afdække forekomsten af arterne i naturen.