Det berømte kobberstik fra forsiden af Ole Worms bog Museum Wormianum fra 1655.

Historie

Statens Naturhistoriske Museum er organiseret som et institut under det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Museet blev dannet i 2004 i forbindelse med en sammenlægning af Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have. Selvom det samlede Statens Naturhistorie Museum er en forholdsvis ny organisation, så kan museets rødder spores tilbage til 1600-tallet.

Særligt lægen Ole Worm (1588-1654) har spillet en central rolle for nationens naturhistoriske kulturarv. Worm skabte i midten af 1600-tallet Museum Wormanium, som først og fremmest bestod af en omfattende samling naturalier - dyr, planter og mineraler fra hele verden. I dag betragtes Museum Wormianum ikke blot som Danmarks første museum, men et af verdens første museer. Museum Wormanium dannede sammen med Det Kgl. Kunstkammer grundstammen i det, der senere blev til Geologisk Museum og Zoologisk Museum.

I 1621 overtog Ole Worm desuden også ledelsen af den på det tidspunkt forfaldne botaniske have. Her indførte han et stort antal danske lægeplanter og sjældne udenlandske arter.

Her på siden kan du finde flere fortællinger om udviklingen af Botanisk Have gennem tiden, oprettelsen af de første videnskabelige, naturhistoriske samlinger i Danmark, og skiftende praksisser på Geologisk Museum, Zoologisk Museum og Botanisk Haves museum. Klik på boksene til højre.