Museum Wormianum

Museets historie

Statens Naturhistoriske Museum er organiseret som et institut under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Museet blev dannet i 2004 i forbindelse med en sammenlægning af Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have. 

I de seneste årtier har museet bibeholdt de tre besøgsadresser på henholdsvis Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have. Med byggeriet af en ny, samlet museumsbygning i Botanisk Have, der står færdig i 2023, får museet endelig samlet sine udstillinger på én adresse. For at styrke brandingen af det nye museum skiftede Geologisk Museum på Øster Voldgade navn til Statens Naturhistoriske Museum i starten af 2020.

Museum Wormianum

Selvom det samlede Statens Naturhistoriske Museum er en forholdsvis ny organisation, kan museets rødder spores tilbage til 1600-tallet. Lægen Ole Worm (1588-1654)  skabte i midten af 1600-tallet Museum Wormianum, som først og fremmest bestod af en omfattende samling naturalier - dyr, planter og mineraler fra hele verden. Museum Wormianum dannede sammen med Det Kongelige Kunstkammer grundstammen i det, der senere blev til Geologisk Museum og Zoologisk Museum.

I dag betragtes Museum Wormianum ikke blot som Danmarks første museum, men også et af verdens første museer. Det indeholdt mange mærkværdige ting og sager, og en af dem findes den dag i dag på Zoologisk Museum: En hestekæbe omvokset af en trærod.

Læs mere om Museum Wormianum

I 1621 overtog Ole Worm desuden også ledelsen af den på det tidspunkt forfaldne botaniske have. Her indførte han et stort antal danske lægeplanter og sjældne udenlandske arter.

Zoologisk Museums historie

Det nuværende Zoologisk Museum blev i 1862 skabt ved en sammenlægning af Det Kongelig Kunstkammers efterfølger, Det Kongelige Naturhistoriske Museum, og Universitetets Zoologiske Museum

 

 

 

 

 

 

Geologisk Museums historie

Geologisk Museums samlinger har rødder helt tilbage til 1600-tallets Museum Wormianum og Det Kongelige Kunstkammer. En 218 kg tung sølvstuf fra Kongsberg, som i dag er udstillet i Mineralsal I, er en af de ganske få museumsgenstande, der med sikkerhed stammer helt tilbage fra Det Kongelige Kunstkammer

 

 

 

 

 

 

 

 

Botanisk Haves historie

Botanisk Haves historie går tilbage til den 2. august 1600, og haven har gennem tiderne haft fire forskellige adresser. I filmen ovenfor kan du tage med botaniker Jette Dahl Møller tilbage i tiden og høre den spændende historie om havens udvikling gennem årene.