6. januar 2022

2021 blev et rigtigt godt år for Statens Naturhistoriske Museum

Året

Et rekordstort antal gæster har valgt at besøge en af museets mest ikoniske udstillinger nogensinde, og både besøgstal og økonomi har klaret sig rigtig godt.

Familie med skull

Tristan Otto, og de andre fossiler i udstillingen Dinosaurernes konge, har været en kæmpesucces for Statens Naturhistoriske Museum. Ved udgangen af 2021 har over 288.000 gæster nået at kigge millioner af år tilbage til den gang, hvor dinosaurerne regerede på Jorden.

Med de flotte besøgstal har museet formået at skabe et positivt økonomisk resultat tre år i træk. I 2019 var det på 4,4 millioner kroner. I 2020 endte overskuddet, på trods af Corona-relaterede nedlukninger, på 1,1 millioner, mens der i 2021 forventes et overskud på over 2 millioner kroner.

- Corona-nedlukningerne har været hårde for museerne, der netop lever og ånder gennem de mange besøgende, og i perioder har det da også været lidt udfordrende for os at navigere rent budgetmæssigt. Især fordi vi - i modsætning til de fleste andre museer - ikke har modtaget ekstra tilskud i forbindelse med Corona-restriktionerne. Så meget desto mere er der grund til at glæde sig over de gode tal, der er med til at sikre, at vi også fremover har en bæredygtig økonomi, siger Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Mennesket og naturen
Ud over Dinosaurernes konge har et af de store trækplastre i 2021 været den årlige udstilling Wildlife Photographer of the Year, der kommer fra Natural History Museum i London. De 100 fotos i udstillingen er udvalgt blandt mere end 50.000 billeder, taget af fotografer fra 95 forskellige lande, som har deltaget konkurrencen bag den største naturfotoudstilling i verden.

Foto: Frederik Wolff Nisbeth Teglhus, Statens Naturhistoriske Museum

- Kombinationen af en god oplevelse samtidig med, at der formidles faktuel viden om en række af de emner, der optager os alle sammen rigtig meget i disse år - klimakrise, tab af biodiversitet og håbet for en bæredygtig fremtid - har været kernen i en række af de seneste udstillingssuccesser. Men uden besøgende kan man have nok så mange gode udstillinger, det gælder for os og for landets øvrige museer. Jeg vil derfor gerne sige tak til alle de mange gæster, der valgte at besøge os i 2021, men også komme med en opfordring til at man husker at besøge museerne, når kulturverdenen åbner op igen i 2022, siger Peter C. Kjærgaard. 

Fremtiden
Allerede i slutningen af april åbner udstillingen Neandertaler - en særudstilling om vores nærmeste slægtninge, der uddøde for ca. 40.000 år siden. Udstillingen er et samarbejde med Moesgaard Museum med bidrag fra eksperter på Statens Naturhistoriske Museum, der har arbejdet med historier og genstande fra de nationale, naturhistoriske samlinger.

Foto: Moesgaard Museum

Den gode økonomi og de høje besøgstal lover godt for den nye museumsbygning, der sammen med Botanisk Have og det tidligere Geologisk Museum på Øster Voldgade samler naturhistorien i et nyt nationalt kraftcenter for formidling af naturhistorisk viden. 

-  Vi har budgetteret med et besøgstal på ca. 400.000 om året, når vores nye museumsbygning åbner for publikum i slutningen af 2024. Men meget tyder på, at vi havde været tæt på målet allerede i 2021, hvis vi ikke var blevet ramt så hårdt af de fire måneders Corona-nedlukninger og skrappe restriktioner på antallet af besøgende i udstillingerne. De seneste tre år har givet os de bedste år nogensinde i museets levetid. Derfor er jeg overbevist om, at det nye museum, med en samlende fortælling om mennesket og den natur, der omgiver os, kommer til at blive et nyt, internationalt fyrtårn i det danske kulturudbud, slutter Peter C. Kjærgaard.

Fakta
Statens Naturhistoriske Museum består i dag af Botanisk Have, der oprindelig blev grundlagt i 1600 og som der har ligget på sin nuværende placering siden 1874, Zoologisk Museum, der åbnede på Østerbro i 1970, og den smukke udstillingsbygning på Øster Voldgade fra 1893, der før var kendt som Geologiske Museum. I dag bruges bygningen til museets særudstillinger og huser den populære mineralsal. Når museet genåbner kan publikum opleve fotoudstillingen Wildlife Photographer of the Year indtil den 29. maj i år. Og den 29. april i år åbner udstillingen Neandertaler, der kan opleves indtil 19. februar 2023.