26. maj 2015

Svensk hæder til dansk palæontolog

PRIS

Christian M. Ø. Rasmussen, der er postdoc ved Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, har vundet en pris for at have skrevet en af årets fire bedste artikler til det svenske geologiske selskabs tidsskrift, GFF. Det drejer sig om artiklen Phylogeography of Ordovician – Silurian rhynchonelliformean brachiopods: tracking higher order distributional patterns, radiations and extinctions in 4D.

I artiklen introducerer forfatteren begrebet ’phylogeografi’ i studierne af fossile faunaer, der er op mod 450 mio. år gamle. Begrebet bruges normalt ved DNA-analyser af nutidige faunaer for, blandt andet at spore deres geografiske oprindelse gennem deres slægtskabsforhold.

Figur fra artiklen. Farverne angiver de enkelte brachiopodgruppers geografiske udbredelse samt foretrukne havdybde de levede på umiddelbart før katastrofen indtraf.

Figur fra artiklen. Farverne angiver de enkelte brachiopodgruppers geografiske udbredelse samt foretrukne havdybde de levede på umiddelbart før katastrofen indtraf.

DNA på så gamle fossiler, som i dette tilfælde, er ikke muligt at udvinde. Derfor har forfatteren i stedet opbygget en meget detaljeret database over fossile brachiopoder, der med stor præcision i tid og geografisk placering kan belyse, hvilke geografiske områder flere af disse brachiopodgrupper oprinder fra, hvorledes de udbreder sig samt hvorledes deres habitatpræferencer ændrede sig som følge af den Sen Ordoviciske masseuddøen – den næststørste masseuddøens hændelse i jordens historie.

I motivationen for at give prisen skriver chefredaktøren for tidsskriftet Dr. Christian B. Skovsted blandt andet, at artiklen Explores new ways to analyze biodiversity in a time perspective. Will doubtless be relevant for future research in the area.