23. januar 2014

Hvad forårsagede det største artsdannelsesinterval i jordens historie?

BEVILLING

Christian Mac Ørum Mosdal fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, har netop modtaget en bevilling på 3,7 millioner kr. fra VILLUM FONDEN Young Investigator Programme. Pengene skal bl.a. bruges til at besvare spørgsmål som: Hvilke kræfter styrer artsdannelse? Og blev nutidens artsrigdom tangeret for 420 mio. år siden?

VILLUM FONDENs Young Investigator Programme blev etableret i 2011 for at målrette midler til de yngre – såvel danske som udenlandske – forskningstalenter, der ofte står i skyggen af de mere kendte og veletablerede professorer.

Ved hjælp af avancerede 3D-scanninger af fossiler, geokemiske analyser samt udarbejdelse af et ‘4D-biodiversitetsatlas’, der spænder 70 mio. år i tid og rum, vil Christian Mac Ørum Mosdals projekt søge at belyse årsag til og varighed af den kraftigste stigning i biodiversiteten i jordens historie.

Bevillingen finansierer bevillingshaver og en junior postdoc, IT-udstyr, feltarbejde samt udenlandske konferencer og forskningsbesøg.