27. juni 2018

Meteoritten Black Beauty flytter grænsen for muligt liv på Mars

HURTIG KRYSTALLISERING

Mars’ tidlige overflade, der bestod af et flydende magmaocean, krystalliserede ekstremt hurtigt – blot 20 mio. år efter Solsystemets dannelse – hvorefter den røde planet fik en fast skorpe, der potentielt kunne huse oceaner med vand – og liv. Det var ca. 130 mio. år før, Jorden fik en tilsvarende fast skorpe. De nye beviser for denne hurtige krystallisering og skorpedannelse på Mars er netop fremført i et forskningsstudie fra Center for Stjerne- og Planetdannelse ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Studiet, der bygger på undersøgelser af den sjældne Mars-meteorit Black Beauty, udvider markant det tidsvindue, hvor der kunne have eksisteret liv på Mars.

Illustration af den tidlige krystallisering og dannelse af Mars' faste skorpe med Jupiter set i baggrunden. Foto: Institut de Physique du Globe de Paris


Mars-meteoritten Black Beauty har bogstaveligt talt bragt sprøde nyheder med sig til Jorden. Skorpedannelse er et vigtig skridt i udviklingen af klippeplaneter, og det, der gør Black Beauty helt speciel og kostbar, er netop, at den indeholder små stykker af Mars’ oprindelige ”sprøde” skorpe. Mere præcist indeholder Black Beauty det sjældne mineral zirkon, hvori forskerne har fundet en høj koncentration af grundstoffet hafnium.

- Zirkon er et meget robust mineral, der er ideelt til at foretage en såkaldt absolut datering. I denne sammenhæng kan zirkon bruges til at tilvejebringe en tidsmæssig ramme for Mars' skorpedannelseshistorie, siger professor Martin Bizzarro og fortsætter:

- Zirkon fungerer også som en lille tidskapsel, da det optager og bevarer informationer om miljøet, samt hvornår det blev skabt. I dette tilfælde en tidskapsel med hafnium, der stammer fra Mars' tidligste skorpe, som var tilstede ca. 100 mio. år før de ældste zirkoner i Black Beauty blev skabt. Dermed fik Mars en tidlig start ift. Jorden, hvis faste skorpe først blev dannet meget senere.

Den ældst kendte zirkon fra Mars. Foto: Marin Bizzarro.


Det krævede dog en vis portion mod at nå frem til resultatet.

Vi knuste meteoritten

Den oprindeligt 319,8 gram tunge meteorit Black Beauty blev fundet i Saharaørkenen i 2011. Det stod hurtigt klart, at meteoritten var noget helt særligt, og den har i dag en salgspris på ca. 10.000 dollars per gram. For et år siden lykkedes det professor Martins Bizzarro at købe 44 gram af Black Beauty vha. fondsmidler samt bytte af meteoritter fra museets samling.

- En af de store udfordringer har været, at zirkonerne i Black Beauty er ekstremt små. Vi valgte derfor en vil jeg sige modig strategi: Vi knuste vores dyrbare meteorit. Eller for at være helt præcis: Vi knuste 5 gram, siger Martin Bizzarro og fortsætter:

- I dag er jeg glad for, at vi valgte den strategi. Det frigjorde syv zirkoner, hvoraf den ene er den ældst kendte zirkon fra Mars. Og ud fra zirkonerne og deres indhold af hafnium kan vi nu konkludere, at krystalliseringen af Mars’ oveflade gik ekstremt hurtigt – allerede 20 mio. år efter Solsystemets dannelse havde Mars en overflade, der potentielt set kunne huse oceaner og dermed også liv.

Meteorit Black Beauty. Foto: NASA.


Den videnskabelige artikel Evidence for extremely rapid magma ocean crystallization and crust formation on Mars kan læses i tidsskriftet Nature her.