22. marts 2018

Meteoritter fortæller nyt om Månen og Jordens fødsel

ISOTOP-FINGERAFTRYK

Planeterne i vores Solsystem opstod fra en roterende skive af gas og støv omkring Solen for ca. 4,5 mia. år siden. Denne protoplanetariske skive eksisterede kun Solens allertidligste levetid, fra ca. 100.000 år til ca. 5 mio. år efter Solens fødsel. Da Solens lys bliver kraftig, fordampede det meste af skiven og dermed også muligheden for at danne flere planeter. Solsystemets øvrige klippeplaneter (Merkur, Venus og Mars) har i dag en anden isotop-sammensætning end Jorden, mens Månens isotop-sammensætning omvendt ligner Jordens. Ud fra nye ”isotop-fingeraftryk” af meteoritter fra Månen og Solsystemets klippeplaneter kan en gruppe forskere fra Center for Stjerne- og Planetdannelse ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, nu vise, at planeternes forskellige isotop-sammensætning korrelerer med planeternes størrelse. Heri gemmer sig også nyt om tidspunktet for dannelsen af Jorden og Månen.

Jorden set fra Månen. Foto: NASA.

Jorden set fra Månen. Foto: NASA.

Da planeternes størrelse afspejler, hvornår i den protoplanetariske skives levetid, de blev skabt (de største blev dannet først), gør studiet op med tidligere antagelser om, at planeternes forskellige isotop-sammensætning skal forklares ud fra, hvor i den protoplanetariske skive, de blev skabt. I stedet skal forklaringen altså findes i, at planeterne blev dannet på forskellige tidpunkter i den protoplanetariske skive levetid.

- Denne viden gør os klogere på tidspunktet for Jorden og Månens dannelse. Ud fra vores nye isotop-fingeraftryk kan vi konkludere, at det materiale, som Jorden og Månen blev skabt af, må være dannet i slutningen af den protoplanetariske skives levetid, altså ca. 5 mio. år efter Solen blev skabt og kort tid før, den protoplanetariske skive fordampede, siger professor Martin Bizzarro fra Center for Stjerne- og Planetdannelse ved Statens Naturhistoriske Museum.

Et stykke af Månen.

Et stykke af Månen.

Den gængse teori om dannelsen af Månen kaldet ”sammenstødsteorien” siger, at Måne blev skabt, da et gigantisk objekt på størrelse med Mars ramte Jorden. Det er derfor, at Jorden og Månen har sammen isotop-sammensætning. Det nye studie kan ikke sige noget om, hvornår dette sammenstød har fundet sted. Sammenstødet kunne i princippet været sket længe efter, at den protoplanetariske skive fordampede.

Studiet er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature.