6. marts 2017

Ny app hjælper skoleelever med at få øje på verden

BESKRIV VERDEN

Vi lever i en selfie-tidsalder, hvor de unges blik og kamera er rettet mod dem selv. Det er sjovt og helt okay, men drømmer man om at blive videnskabsmand, videnskabskvinde eller bare lidt dygtigere i skolen, så skal man også lære at vende blikket den anden vej – på den rigtige måde, vel at mærke. At OBSERVERE, UNDERSØGE og BESKRIVE den verden, der omgiver os, er tre helt grundlæggende færdigheder indenfor naturvidenskaben, som danske skoleelever nu kan blive endnu bedre til vha. den nye app BESKRIV VERDEN. Appen er udviklet af Statens Naturhistoriske Museum, og når eleverne står med mobiltelefon i hånden og ser på verden gennem appen og bruger dens funktioner, vil den skærpe deres opmærksomhed, så de får samme blik på verden som museets egne forskere.

Sådan skan BESKRIV VERDEN eksempelvis buges. Beskrivelse af flint. Foto: Katrine Vibeke Minddal.

Sådan kan BESKRIV VERDEN eksempelvis buges. Beskrivelse af flint. Foto: Katrine Vibeke Minddal.

Forskere beskriver verden. Og de gør det på en helt bestemt måde. De observerer, undersøger, opmåler, tæller, navngiver og beskriver systematisk den verden, vi alle er omgivet af. Denne systematiske indsamling af viden via observationer er ikke blot en grundsten i det videnskabelige arbejde, det er også en grundlæggende færdighed, som alle elever bør lære.

- Med videnskabens observerende blik på verden, bliver man i stand til at stille en masse spændende spørgsmål til det, man kigger på – og finde svar. Og skoleelever kan ligesom forskerne sagtens finde ud af en helt masse ”bare” ved at observere, undersøge og beskrive en genstand, eksempelvis en sten, et blad eller et helt landskab, siger formidlingschef Pernille Hjort fra Statens Naturhistoriske Museum og fortsætter:

- Med BESKRIV VERDEN-appen har vi netop udviklet et værktøj, der kan træne elevernes opmærksomhed og systematisere deres observationer og beskrivelser af en genstand. Så selvom appen umiddelbart virker banal – et kamera, hvor man kan lægge informationslag ovenpå et billede af en genstand – så er funktionerne i appen nøje udvalgte, så de kan træne elevernes videnskabelige blik på verden.

Sådan skan BESKRIV VERDEN eksempelvis buges. Beskrivelse af skovskade. Foto: Katrine Vibeke Minddal.

Sådan kan BESKRIV VERDEN eksempelvis buges. Beskrivelse af skovskade. Foto: Katrine Vibeke Minddal.

Genstanden starter læreprocessen

Appen er ikke et spil, den rummer heller ikke nogen opgaver, og der medfølger ikke skabeloner eller færdige løsninger. I stedet er det genstanden, der observeres (og fotograferes med appen), der starter læreprocessen.

- Appen kan minde eleverne om, at de kan tælle noget, måle noget, navngive noget, lede efter geometriske former i genstanden osv, siger Pernille Hjort og uddyber:

- Det handler om at få eleverne til at trække data ud af virkeligheden – på en struktureret måde – så de via deres beskrivelser i appen kan finde mønstre i virkelighedens mangfoldighed.

Forskere har i århundreder brugt notesbøger i deres arbejde med at beskrive verden, og BESKRIV VERDEN-appen kan på mange måder forklares som en moderne notesbog. Det er et redskab, som eleverne kan bruge til at fastholde deres observationer af verden, og så gør appen det samtidig utroligt let for eleverne at dele deres billeder og beskrivelser med klassekammeraterne, læreren eller resten af verden.

Sådan skan BESKRIV VERDEN eksempelvis buges. Beskrivelse af tre vandprøver. Foto: Katrine Vibeke Minddal.

Sådan kan BESKRIV VERDEN eksempelvis buges. Beskrivelse af tre vandprøver. Foto: Katrine Vibeke Minddal.