21. marts 2017

Gymnasieelever opmåler grønlandske gletsjere

ICE FRONTIERS

Vi taler om klimaforandringer, men ingen kan rigtig se dem. Det laver det nye digitale undervisningsværktøj ICE FRONTIERS nu om på. ICE FRONTIERS er udviklet af Statens Naturhistoriske Museum og bygger på et skelsættende forskningsresultat om afsmeltningen af Grønlands indlandsis, hvor forskere tegnede et meget præcist billede af indlandsisnes afsmeltning over mange årtier vha. unikke, gamle flyfotos. Med ICE FRONTIERS går danske og grønlandske gymnasieelever nu i forskernes fodspor. Her kan de selv undersøge og opmåle grønlandske gletsjere på både gamle flyfotos og moderne satellitbilleder, og så bliver klimaforandringerne pludselig noget, de kan få øje på.

Screenshot fra ICE FRONTIERS

Screenshot fra ICE FRONTIERS

ICE FRONTIERS gør den abstrakte debat om global opvarmning og klimaforandringer helt konkret for gymnasieeleverne, måske endda mere konkret end hvis de selv besøgte en smeltende gletsjer. For et øjebliksbillede af en gletsjer, hverken i virkeligheden eller i et atlas fra skolebiblioteket, er ikke nok, hvis man rigtig skal forstå de klimaforandringer, verden kæmper med. Klimaforandringerne kan kun forstås, hvis man ser dem over tid.

- ICE FRONTIERS giver netop gymnasieeleverne mulighed for selv at erfare konsekvenserne af årtiers klimaforandringer på de grønlandske gletsjere, mens de arbejder interaktivt med autentisk data fra historiske flyfotos og moderne satellitfotos. På den måde er eleverne med til at skabe det datasæt - den viden - som en debat om klimaforandringer efterfølgende kan tage afsæt i. Og det er helt unikt, siger formidlingschef Pernille Hjort fra Statens Naturhistoriske Museum og tilføjer:

Screenshot fra ICE FRONTIERS

Screenshot fra ICE FRONTIERS

- Normalt tager klimaundervisningen i gymnasiet udgangspunkt i komplekse klimamodeller, der bygger på data, som andre har frembragt. Ved at inddrage eleverne i at opmåle og indsamle data, som vi gør med ICE FRONTIERS, så forstår eleverne meget bedre, hvor data kommer fra, og hvad data kan og ikke kan fortælle os.

Og det er ikke altid en let opgave at indhente data om afsmeltningen af seks ikoniske grønlandske gletsjere, når materialet bl.a. består af gamle sort-hvide flyfotos. Opgaven for eleverne bliver dermed ikke kun at måle klimaforandringerne, opgaven bliver i høj grad også at tolke og diskutere deres egne resultater, og her bliver det spændende at se, om de kan blive enige med hinanden og med forskerne.

Ujaraanaq Dalen og Evighedsfjorden i Sydvestgrønland i 1936. Foto: Geodatastyrelsen

Ujaraanaq Dalen og Evighedsfjorden i Sydvestgrønland i 1936. Foto: Geodatastyrelsen

I forskernes fodspor

I begyndelsen og midten af det forrige århundrede blev mere end halvdelen af Grønland gennemfotograferet fra luften i bestræbelserne på at kortlægge landet. Det var et barsk arbejde i den danske flådes åbne flyvemaskiner, hvor temperaturen var ned til minus 40 grader. De mange flyfotos blev senere gemt væk i en bunker i Vestvolden lidt uden for København og blev først fundet mange år senere af Kurt H. Kjær fra Statens Naturhistoriske Museum, der straks indså billedernes store videnskabelige værdi.

Kurt H. Kjær begyndte nemlig, sammen med en gruppe forskere fra museet, at sammenligne de gamle fotos med nyere fotos og satellitbilleder. Analyser af før-og efterbillederne har siden ført til en række vigtige videnskabelige artikler om afsmeltningen af indlandsisen.

Ujaraanaq Dalen og Evighedsfjorden i Sydvestgrønland i 2013. Foto: Hans Henrik Tholstrup, Statens Naturhistoriske Museun.

Ujaraanaq Dalen og Evighedsfjorden i Sydvestgrønland i 2013. Foto: Hans Henrik Tholstrup, Statens Naturhistoriske Museun.

- Det, som jeg og mine kollegaer er særligt interesseret i, er at finde ny viden om indlandsisens udbredelse, og at kunne trække observationsperioden af indlandsisens udbredelse så langt tilbage i historiske tid, at den afsmeltning og tilbagesmeltning, der har fundet sted de seneste 15 år, og som vi kender ganske godt, kan sættes ind i et længere tidsperspektiv, siger professor Kurt H. Kjær og tilføjer:

- De gamle flyfotos gav os netop dette lange tidsperspektiv. Pludselig kunne vi se, hvor isen gik til for over et halvt århundrede siden, hvilket var helt nyt. Det gør, at vi nu på et meget mere kvalificeret grundlag kan sige, om de klimaforandringer, vi har set de sidste 15 år, er noget særligt eller helt almindeligt. Og det er den samme indsigt og forståelse, eleverne opnår, når de arbejder med ICE FRONTIERS.

PC og Mac
ICE FRONTIERS er udviklet til PC og Mac, så eleverne kan sidde med deres egen bærbare og måle på detaljerede satellitbilleder og gamle flyfotos af gletsjere fra hele Grønland, uanset om de befinder sig i Svendborg, Herning eller i Nuuk.

Dansk, engelsk og grønlandsk
ICE FRONTIERS er udviklet i samarbejde med Mediafarm og udkommer i første omgang på dansk. Senere kommer der også en grønlandsk og en engelsk udgave.

Besøg ICE FRONTIERS
www.icefrontiers.dk

Emner