21. juni 2016

Sjældne orkidéer vender hjem til Thailand

TRUEDE PLANTER

Den videnskabelige samling af thailandske orkidéer, som i årtier har haft til huse i Botanisk Have, Statens Naturhistoriske Museum, er verdens største uden for Thailand. Mange af arterne her er sjældne eller truede. Nu vender flere af dem hjem til Thailand. Det drejer sig om småplanter af syv arter, der har klaret en vellykket opformering i Botanisk Haves genbank.

Foto: Dendrobium devonianum

Foto: Dendrobium devonianum

Den danske ambassade i Thailand har fejret sit 60 års jubilæum i 2015. Den første ambassadør, Gunnar Seidenfaden (1908-2001), kastede sig over studiet af landets flere end ét tusinde vilde orkidé-arter. Han fik på kort tid opbygget verdens største videnskabelige samling fra Thailand, og arterne blev studeret og beskrevet, efterhånden som de kom i blomst. Samlingen blev først etableret i ambassadens have i Bangkok, men blev flyttet til Botanisk Have i København omkring 1959.

- Ødelæggelse af de naturlige voksesteder har sammen med illegal kommerciel indsamling ført til, at mange thailandske orkidéer er blevet sjældne, og at nogle endda er på nippet til at forsvinde. Derfor sætter thailænderne stor pris på de orkidéer, vi donerer til dem, siger Henrik Æ. Pedersen, lektor ved Statens Naturhistoriske Museum, som Botanisk Have i dag hører under.

Foto: Dendrobium devonianum (småplanter)

Foto: Dendrobium devonianum (småplanter)

Videreførelse af Seidenfadens arbejde

Seidenfadens omfattende forskning skabte den nødvendige basis for orkidéernes behandling i den officielle fortegnelse over sjældne og truede thailandske plantearter. Hans arbejde er blevet videreført, så der i dag foregår et intensivt forskningssamarbejde omkring Thailands orkidéer.

For 15 år siden donerede Augustinus Fonden et nyt, moderne væksthus til den uvurderlige samling, og i 2011 bevilgede samme fond massiv støtte til projektet Seidenfadens Orkidéer: fra Klassisk Studiesamling til Moderne Forskningsfacilitet og Genbank (ved Henrik Æ. Pedersen, Gitte Petersen og Ole Seberg, Statens Naturhistoriske Museum; Jens I. Find, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning). Projektet omfatter bl.a. udviklingen af en genbank af levende vævskulturer, overvejende baseret på materiale fra Seidenfadens planter i væksthuset. Kulturerne dyrkes på sterile næringsmedier, hvor småplanterne kan bevares over en længere årrække.

- Vi opformerer så mange arter som muligt i tilstrækkelig målestok til, at småplanter kan returneres til oprindelseslandet. Den første sending med kulturer af syv sjældne arter er netop nu på vej til Queen Sirikit Botanic Garden i Chiang Mai. Der vil småplanterne snart kunne forlade deres sterile miljø og indgå i den lokale samling – med mulighed for yderligere opformering og re-introduktion i naturen, siger Henrik Æ. Pedersen

For to arters vedkommende er antallet af donerede småplanter så højt, at Queen Sirikit Botanic Garden umiddelbart vil benytte nogle af dem til felt-eksperimenter som forberedelse af re-introduktion.

Kontakt

Henrik Æ. Pedersen
Lektor
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Mail: henrikp@snm.ku.dk
Mobil: +45 21 15 27 64

Jens Iver Find
Lektor
Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning
Københavns Universitet
Mail: jensf@ign.ku.dk
Mobil: +45 51 48 94 03