10. november 2016

Sjælden næbhval strandet på Vestkysten

OPLEV DISSEKTIONEN

En 2,7 meter lang og 240 kg tung næbhval drev forleden i land på Vestkysten ved Ferring syd for Limfjorden. I dag ved forskerne kun ganske lidt om denne sjældne tandhval, derfor er næbhvalen nu transporteret til Zoologisk Museum i København, hvor den skal dissekeres og undersøges nærmere. Dissektionen vil foregå i konservatorens værksted og være åben for publikum. Det sker lørdag den 12. november mellem kl. 10:00 og 15:00.

Næbhvaler er en gruppe af hvaler på ca. 22 arter, som man generelt ved meget lidt om. Visse arter er aldrig observeret i levende live, men kendes kun fra strandinger, hvor DNA-analyser efterfølgende har vist, at det var en ny art. Fælles for dem alle er, at de dykker ekstremt dybt og ofte lever fjernt fra kysten, hvor de lever af blæksprutter og andet godt på kanten af kontinentalsoklen. Den nuværende dykkerekord for hvaler blev sat af netop en næbhval, der dykkede til næsten 3 km dybde.

Foto: Næbhvalen i konservatorens værksted på Zoologisk Museum. Fotograf: konservator Abdi Hedayat, Statens Naturhistoriske Museum.

- Det er altid meget interessant, når et sjældent dyr skyller i land. Denne gang er det ekstra interessant, fordi det stadigt er helt frisk. Det betyder, at vi kan lave flere videnskabelige undersøgelser og måske få svar på nogle af de mange uafklarede spørgsmål om næbhvalens liv, biologi og slægtskab, siger en begejstret Morten Tange Olsen, adjunkt og kurator for havpattedyr på Statens Naturhistoriske Museum, som Zoologisk Museum hører under, og fortsætter:

- Vores næbhval er en ung han. . Der er formenlig tale om et eksemplar af arten Almindelig næbhval (Mesoplodon bidens) eller den på disse kanter meget sjældne Gervais næbhval (Mesoplodon europaeus), men det kræver en nærmere undersøgelse, og måske får vi svaret allerede på lørdag, når eksperterne samles på Zoologisk Museum. Ellers må vi vente på resultaterne af DNA analyserne.

Næbhvalen blev fundet af en lokal hundelufter, der gennem kontakt med Carl Kinze, hvalekspert og redaktør på www.hvaler.dk, gav Statens Naturhistoriske Museum besked. Den blev efterfølgende bjærget i tæt samarbejde med Naturstyrelsen Vestjylland, JyllandsAkvariet og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.   

Dissekeres lørdag

Dissektionen af næbhvalen finder sted lørdag den 12. november (kl. 10:00 – 15:00) i konservatorens værksted på Zoologisk Museum, som helt ekstraordinært vil være åbent for publikum. Bemærk, publikum vil blive lukket ind i hold ca. hver halve time.

I udstillingen Det dyrebare på Zoologisk Museum kan publikum samme dag (kl. 10:30 – 15:30) møde museets værter, som her kan fortælle mere om det sjældne dyr og i den forbindelse fremvise et kranium af en næbhval fra museets videnskabelige samlinger.

Dissektionen omfatter bl.a.

 • Bestemmelse af art og køn
 • Mål af længde, omkreds og vægt til at vurdere bl.a. alder og sundhed
 • Lever, nyre, hjerte, milt, og lunger udtages for at måle kontaminanter (f.eks. tungmetaller). Organerne skal desuden undersøges for parasitter og bruges til vurdering af dyrets generelle sundhed
 • Mavens indhold skal undersøges for at bestemme fødevalg, og der skal udtages prøver til DNA-sekvensering af dens microbiome (tarmflora)
 • Spæk, hud, muskel skal bruges til måling af kontaminanter, stabile isotoper og fedtsyreanalyse. De to sidstnævnte kan sige noget om dyrets fødevalg, samt hvor hvalen måske stammer fra.
 • Muskelundersøgelser til genetiske studier af bestandsstruktur, vandringer, evolution, adfærd mm.
 • Små prøver fra øjne, mund, anus og åndehul udtages for at undersøge bakterier og virus
 • Kønsorganer undersøges for at tjekke, om dyret er kønsmodent og evt. hvor mange graviditeter, det har haft
 • Der tages blodprøve til veterinære undersøgelser
 • Øjnene udtages til aldersbestemmelse
 • Kranium og skelet skeletteres og gemmes til sammenligning med andre arter samt til udstilling