19. februar 2015

Indlandsisen smelter – fortiden fortæller, hvad fremtiden kan bringe

vandstigning

Det er lykkedes et hold danske forskere meget præcist at kvantificere, hvordan isen på Grønland reagerede på en varmeperiode for 8.000-5.000 år siden, hvor temperaturen i Grønland var 2-4 grader varmere end i dag. Resultatet, der netop er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift GEOLOGY, er meget interessant, fordi vi i dag hastigt nærmer os disse temperaturer igen.

Nicolaj Larsen og Kurt Kjær ved Sydøstgrønland med en nyoptaget kerne. Man kan se overfladen af søens bund og overgangen til vandet. Foto: Anders Bjørk

Nicolaj Larsen og Kurt Kjær ved Sydøstgrønland med en nyoptaget kerne. Man kan se overfladen af søens bund og overgangen til vandet. Foto: Anders Bjørk

Mens hele verden indstiller sig på et stigende globalt havniveau i fremtiden og spørger sig selv, hvor hurtigt det kommer til at ske, har en gruppe forskere fra Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, og Statens Naturhistoriske Museum, København Universitet, været i Grønland for at undersøge, hvor hurtigt det er foregået under tidligere varmeperioder.

Med slid og gå-på-mod har forskerne gennem seks somre hentet sediment-kerner fra søer langs randen af Indlandsisen i Øst, Syd og Vestgrønland. Søerne fungerer som et værdifuldt arkiv, da de modtager smeltevand fra isen i perioder, hvor isen er stor. På den måde kan man ved at studere søerne sætte årstal på perioder, hvor isen er mindre end nu.

- Det har været hårdt arbejde at hente alle disse søkerner hjem, men det er mere end sliddet værd, for endelig kan vi sige noget mere præcist om Indlandsisens respons på de tidligere varmeperioder, siger lektor Nicolaj Krog Larsen fra Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet.

Et billede taget fra helikopter ved Frederikshåb Isblink i Vestgrønland. På billedet kan man se en lille sø, der tidligere har modtaget smeltevand fra gletscheren, når den har været længere fremskreden. Foto: Nicolaj Larsen.

Et billede taget fra helikopter ved Frederikshåb Isblink i Vestgrønland. På billedet kan man se en lille sø, der tidligere har modtaget smeltevand fra gletscheren, når den har været længere fremskreden. Foto: Nicolaj Larsen.

Bevismateriale fjernet

Siden istiden sluttede for 11.500 år siden har Indlandsisens størrelse varieret. For 8.000-5.000 år siden var temperaturen lokalt i Grønland 2-4 grader varmere end i dag, men indtil nu har det været svært at kvantificere isens respons på de høje temperaturer.

- Gletscherne efterlader altid bevismateriale om deres tilstedeværelse i landskabet. Problemet har bare altid været, at beviserne er blevet fjernet af nye gletscherfremstød. Derfor er det også unikt, at vi nu med en kombination af arkiver fra søkerne og state-of-the-art ismodellering kan kvantificere massetabet under de tidligere varmeperioder, siger professor Kurt Kjær fra Statens Naturhistoriske Museum.

Nicolaj Larsen og Anders Bjørk i gang med at hive en kerne op på boreplatformen ved Helheimgletschern ved Sydøstgrønland. Foto: Kurt Kjær.

Nicolaj Larsen og Anders Bjørk i gang med at hive en kerne op på boreplatformen ved Helheimgletschern ved Sydøstgrønland. Foto: Kurt Kjær.

100 gigaton is pr. år

Det var netop under varmeperioden for 8.000-5.000 år siden, at isen var mindre end nu – med den viden i baghånden har forskerne vurderet de eksisterende ismodeller for isens tilbagesmeltning. Ved nu at have præcise årstal på, hvornår isen var lille, kan de nemlig udvælge de ismodeller, der bedst reproducerer de virkelige hændelser.

De bedste ismodeller viser, at i denne periode svandt isen med op til 100 gigaton pr. år i en tusind-år periode – dette skal sammenlignes med de seneste 25 års massetab, som har varieret mellem 0 - 400 gigaton pr. år. Således har Indlandsisen under varmeperioden, der var 2-4 grader varmere end nu, leveret vand svarende til minimum 16 centimeter global havspejlsstigning. Til sammenligning vurderes det i dag, at Arktis vil opvarme mellem 2 og 7 grader inden år 2100, som følge af global opvarmning.

Konklusionen er dermed klar: En fremtidig global havspejlsstigning på 16 centimeter alene fra Indlandsisen er dermed helt realistisk. Dertil skal lægge smeltende is fra resten af verden plus udvidelsen af havene, som finder sted ved en varmere temperatur. Forskningen i fortiden fortæller os, at alene Grønlands Indlandsis vil kunne bidrage med et gennemsnit på 100 gigaton pr. år over mange tusinde år.

Læs den videnskabelige artikel her.

Kontakt

Nicolaj K. Larsen
Lektor
Telefon: +45 28 99 25 86

Kurt Kjær
Professor
Telefon: +45 30 58 97 30

Anders Anker Bjørk
Ph.d.-studerende
Mobil: 29 92 17 42