23. juni 2014

Forskningsekspedition med tremastet ishavsskib til Grønland

KLIMA

En storstilet ekspedition ledet af Statens Naturhistoriske Museum med forskere fra England, USA, Canada og Tyskland sætter søndag den 22. juni 2014 sejl mod en af Grønlands barskeste og mest uudforskede kyststrækninger. Rammen for ekspeditionen er det gamle ishavsskib "ACTIV" fra 1951. Målet er at blive klogere på bl.a. afsmeltningen af Indlandsisen og fremtidige havniveauændringer.

Grønlands sydøstkyst har længe været omgærdet af en vis portion mystik, mest af alt fordi den er svært tilgængelig. Storisen oppe fra Polhavet driver ned langs østkysten og gør rejser til denne ubeboede del af Grønland overordentlig besværlig – og til tider ganske umulig. Af samme grund er området yderst attraktivt for forskere, der ønsker at undersøge klimaændringer i denne følsomme arktiske region.

Foto: Per Arnesen

Gammelt tremastet ishavsskib
Rammen for ekspeditionen er det gamle tremastede ishavsskib ”ACTIV” bygget i Svendborg i 1951. Trods skibets alder er det udrustet og velegnet til at navigere i de isfyldte farvande, hvor forskerne skal arbejde. Med sig medbringer de topmoderne udstyr til at opmåle de grønlandske fjorde og hjemtage sedimentkerner af fjorde og søer. Kernerne kan fortælle historien om tidligere afsmeltning fra Indlandsisen – viden der er overordentlig vigtig i forståelsen af isskjoldenes dynamik og fremtidige havniveauændringer.

Klimaændringer
Ekspeditionen er ledet af professor Kurt H. Kjær fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, som gennem de seneste mange år har arbejdet med gletschernes respons til klimaændringer.

Om den kommende ekspedition siger han:

Foto: Per Arnesen

- Det er fantastisk at få muligheden for at besøge sydøstkysten – og vi krydser fingre for, at isen lader os komme igennem. Her er det nemlig isen, der bestemmer. Og det er faktisk det, der gør området så spændende – mange har forsøgt sig gennem årene, men det er i virkeligheden den mest uudforskede del af hele Grønlands lange kyststrækning. Resultaterne, vi håber at skaffe, vil kunne sætte den nutidige afsmeltning og havniveaustigning ind i et større og længere perspektiv, og det er overordentligt vigtigt, hvis man vil sige noget om, hvad der kommer til at ske i fremtiden!.
 
Ekspeditionen afgår fra Nordatlantens Brygge søndag d. 22. juni kl 12:00 med kurs mod Island, og forventes hjemme igen i starten af september.