24. oktober 2014

Indlandsis på afveje

Kunstprojekt

100 tons indlandsis smelter på Rådhuspladsen. Med projektet Ice Watch skaber kunstner Olafur Eliasson og professor Minik Rosing fokus på offentliggørelsen af FN’s femte klimarapport.

På søndag installeres tolv isblokke, opsamlet i Godthåbsfjorden ud for Nuuk, på Rådhuspladsen. Isen, der er arrangeret som en urskive, er et fysisk ’wake-up call’: Klimaændringerne er en kendsgerning. Temperaturen stiger. Isen smelter. Vandstanden i havene stiger.

100 tons indlandsis fra Godthåbsfjorden ved Nuuk smelter på Rådhuspladsen i København, når kunstner Olafur Eliasson og professor Minik Rosing offentliggør deres fælles kunstprojekt.

Kunstneren Olafur Eliasson og Minik Rosing, professor ved Statens Naturhistoriske Museum, står bag Ice Watch, der er et visuelt slående og sanseligt bidrag til klimadebatten. Deres fælles budskab:

Vi har i dag adgang til pålidelige data, der giver klarhed over, hvad der vil ske, og hvad vi kan gøre. Lad os værdsætte denne unikke mulighed – vi, verden, må og kan handle nu. Lad os transformere klimaviden til klimahandling.

ÅBNING SØNDAG DEN 26. OKTOBER KL. 14 PÅ RÅDHUSPLADSEN.
ALLE ER INVITERET.

Fotograf: Minik Rosing

Taler ved klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, teknik- og miljøborgmester Morten Kabell, Minik Rosing og Olafur Eliasson.

Værket vil være installeret til og med onsdag den 29. oktober.

Olafur Eliasson:

Som kunstner er jeg optaget af, hvordan viden gives krop. Hvordan føles en tanke, og hvordan kan følt viden anspore til handling? Ice Watch gør klimaudfordringerne, vi står overfor, sansbare. Jeg håber, at folk på Rådhuspladsen lægger hånden på Indlandsisen og bliver rørt af den. Sansninger og fysiske erfaringer er grundsten i kunsten, men de er også redskaber til at skabe forandringer i samfundet. Vi er alle del af det ‘globale vi’ – vi skal alle bidrage til at sikre klimaet for fremtidige generationer.

Minik Rosing:

Is er et vidunderligt og ejendommeligt stof. Ligesom civilisationernes udvikling er bundet til istidernes kommen og gåen, er vores fremtidige skæbne og isens skæbne også koblet til hinanden. Gennem vore handlinger er vi ved at afslutte den periode af stabilt klima, der var betingelsen for, at civilisationer kunne opstå, og som stadig er betingelsen for, at de kan fungere. Videnskab og teknologi har gjort os i stand til at bringe jordens klima ud af balance, men fordi vi nu forstår mekanismerne, har vi også magten til forhindre det.

Ice Watch finder sted under Københavns værtskab for offentliggørelsen af den femte rapport fra FN’s klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) i perioden 27. til 31. oktober. IPCC-rapporten er baseret på forskning lavet af videnskabsfolk verden over og indeholder vurderinger af aktuel viden om klimaforandringer og deres konsekvenser. (Mere info om IPCC på www.dmi.dk).

Rasmus Helveg Petersen (B), klima-, energi- og bygningsminister:

Olafur Eliasson og Minik Rosing har lavet et værk med 100 tons Indlandsis. Det svarer til den mængde, som Indlandsisen mister hvert hundrededel sekund. Og det kommer kun til at gå hurtigere, hvis den globale opvarmning fortsætter. Vi skal redde isen ved at brænde mindre kul af, spare på strømmen og køre i bedre biler. FN's klimapanel er netop nu samlet i Danmark for at lægge sidste hånd på deres femte hovedrapport om klimaforandringerne. Den vil give såvel borgere som politikere stof til eftertanke. Præcis som værket her.

Frank Jensen (A), overborgmester i København:

Ice Watch er en alvorlig påmindelse til os alle sammen om, hvad der sker lige nu med Indlandsisen. Jeg ser valget af København som værtsby for offentliggørelsen af FN’s klimarapport som en anerkendelse af det store arbejde, som vi gør for at skabe en grønnere og mere bæredygtig by. Byer står for størstedelen af verdens CO2-udledning, så det er vigtigt, at København og andre byer går i gang med den grønne omstilling. I København går vi forrest med en ambitiøs strategi om at blive CO2-neutral i 2025.

Morten Kabell (EL), teknik- og miljøborgmester i København:

København kan ikke løse verdens klimaproblemer alene, men vi kan vise, hvor vi skal hen. Det gør vi med ambitiøse mål for nedbringelsen af CO2 og brugen af grøn energi. Vores viden skal ud til resten af verden, så vi kan få forandret den virkelighed, som Ice Watch så tydeligt symboliserer. Det er nødvendigt, at vi samler os og får taget hånd om de klimaproblemer, vi oplever verden over, og her er vi i København klar til at vise vejen. Kun sammen kan vi lykkes med denne opgave.


Projektinfo:

Isens vægt: 100 tons.

Hvor isen kommer fra: Godthåbsfjorden, Grønland, indsamlet af dykkere og havnearbejdere fra Royal Arctic Line på ordre fra Group Greenland/Greenland Glacier Ice.

Transport: I fire frysecontainere på et containerskib fra Nuuk til Danmark.

Projektstøtte: Ice Watch er støttet af Realdania, der hermed ønsker at markere, at klimatilpasningstiltag er et vigtigt indsatsområde for foreningens filantropiske aktiviteter.

Ice Watch er blevet til efter dialog med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om offentliggørelsen af IPCC’s femte hovedrapport.

Ice Watch er realiseret i samarbejde med Sharing Copenhagen 2014.


Pressekontakter:

Studio Olafur Eliasson:
Martin Enoch Hansen
Mail: martin.enoch@olafureliasson.net
Tlf: +49 157 51556356

Statens Naturhistoriske Museum:
Rikke Sanderhoff Mørch
Mail: rsm@snm.ku.dk
Tlf: 30506621

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:
Loa Brix
Mail: lobri@kebmin.dk
Tlf: 41729076

Sharing Copenhagen 2014:
Le Lyby
Mail: CQ3D@tmf.kk.dk
Tlf: 29107298

Pressemateriale: www.olafureliasson.net/press/icewatch/dk

Tekst- og billedressourcer: www.olafureliasson.net