7. oktober 2013

Minik Rosing får Rosenkjærprisen 2013

HÆDERSPRIS

Professor Minik Rosing fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, modtager DRs ærefulde Rosenkjærpris for 2013. Det er andet år i træk, at en forsker fra Statens Naturhistoriske Museum modtager prisen, som sidste år gik til professor Eske Willerslev.

Professor Minik Rosing

Professor Minik Rosing modtager 2013-udgaven af DRs Rosenkjærpris.

Minik Rosing modtager 2013-udgaven af DRs Rosenkjærpris, der er en af landets helt store og traditionsrige formidlingspriser, som i år er på 50.000 kroner.

- Minik Rosings fortællemæssige evner er helt særlige. De gode historier flyder ud af ham, og man bliver fascineret af hans indsigt, fortælleglæde, sproglige præcision og billedrigdom. Man kan ganske enkelt ikke undgå at høre efter, når han udfolder sin viden, selvom det ofte foregår i et meget højt fortælletempo”, fortæller priskomiteens formand Anders Kinch-Jensen som begrundelse for valget.

Minik Rosing siger selv om prisen:

- Videnskab bliver først værdifuld, når den formidles, og derfor er jeg utrolig glad for, at priskomiteen mener, at jeg har formået at formidle min indsigt i geologiens verden.

Det tidelige liv

Minik Rosing, 56, har leveret mange markante forskningsresultater inden for arktisk geologi, bl.a. stod han bag en videnskabelig sensation i 1999, da han påviste, at der var en form for liv på jorden for 3,8 milliarder år siden – hvilket var 300 millioner år tidligere, end man hidtil havde troet.

Sporene efter liv påviste han i et grønlandsk klippestykke, som han havde fundet 150 km nord for Nuuk.

Rosenkjærprisen overrækkes officielt den 20. november i DR Byen, og traditionen tro vil årets prismodtager Minik Rosing i løbet af 2014 udfolde sin viden i en serie programmer på P1.