6. marts 2023

Find foråret og hjælp forskerne

Citizen Science

Forskerne har brug for at vide mere om, hvad klimaændringerne betyder for den danske natur. Nu kan du hjælpe dem ved at deltage i projektet Find Foråret.

Forskerne har udvalgt 20 arter, som de beder danskerne om at registrere i Find Foråret. En af dem er pindsvinet, som er almindeligt i Danmark. Pindsvinene vågner typisk fra deres vintersøvn i april, men i varme forår, kan de være aktive allerede i marts.

Foråret er i fuld gang, og det er svært at overse alle de velkendte forårstegn: De hvide anemoner i skovbunden, når bøgen springer ud, og når vi opdager årets første svale.

Men foråret er ikke, hvad det har været, for klimaændringerne rykker rundt på tingene. Dyr, planter og svampe er aktive på forskellige tidspunkter af året, og når klimaet ændrer sig, påvirker det også, hvornår forskellige arter er aktive i naturen. De sidste 10 år har en række videnskabelige undersøgelser påvist store ændringer i, hvornår forårstegnene viser sig.

Bøgen er en af danskernes favoritter blandt forårsbebuderne. Det er typisk i april, at bøgen springer ud i Danmark. Tidligere skete det først i maj, men de seneste år er der registreret udsprungne bøgetræer allerede i slutningen af marts. Så hold øje med bøgen i sydvendte, lune skovområder.

- Vores trækfugle ankommer op til tre uger tidligere, og blomstringen hos træer og buske er rykket væsentligt frem. Vi kan også se, at arterne påvirkes meget forskelligt af det mildere klima, så måske ændrer deres indbyrdes forhold sig også. Desværre ved vi meget lidt om effekterne af disse ændringer for dyr og planter, For eksempel om deres afhængighed af hinanden, og om de forskellige arter vil kunne tilpasse sig klimaændringerne med samme hastighed, fortæller Anders P. Tøttrup, leder af Citizen Sciences-projekterne på Statens Naturhistoriske Museum.

Vi ved alt for lidt om effekterne af klimaændringerne. Derfor beder vi danskerne om at registrere de tyve udvalgte arter i projektet Find Foråret, siger Anders P. Tøttrup, leder af Citizen Sciences-projekterne på Statens Naturhistoriske Museum. Foto: Birgitte Rubæk, Statens Naturhistoriske Museum

Derfor har Danmarks Naturhistoriske Museer udvalgt 20 forårstegn, som danskerne kan hjælpe med at registrere over hele landet i projektetFind Foråret.

- Vi har brug for hjælp til at finde forårstegnene i naturen, og alle kan være med. Det er både nemt og spændende at deltage i Find Foråret, og du hjælper os med at blive klogere på klimaets betydning for forskellige arter i naturen. Det er vigtigt, hvis vi gerne vil beskytte naturen og bevare arterne, siger Anders P. Tøttrup.

Læs mere på www.findforåret.dk

Find Foråret udføres af Danmarks Naturhistoriske Museer (www.naturhistoriske museer.dk) og er støttet af 15. Juni Fonden.

Citronsommerfugl findes over hele Danmark både i haver, skove, enge, overdrev og heder. Den er årets tidligste dagsommerfugle og kan allerede ses fra februar, hvis det er lunt.

Sådan gør du

Alle kan være med og det er både nemt og gratis. Projektet benytter Arter - Danmarks nationale artportal - som platform www.arter.dk . Her kan du følge projektet under navnet ”Find Foråret” under fællesskaber.

Besøg www.findforåret.dkog læs mere. Eller hent App’en ”Arter – indberetning” i App Storeeller Google Play, hvor du kan indsende dine forårstegn under fællesskabet ”Find Foråret”. Samtidig kan du gå på opdagelse i hvor og hvornår andre deltagere i projektet har fundet forårstegn.

Knopsvanens unger er grå og brunlige, dunede og har sorte fødder og næb. De laver rede og får unger i søer, og de findes i alle dele af Danmark. Æggerne klækker normalt i maj måned

Baggrund

De sidste 10 år har videnskabelige undersøgelser påvist store forskydninger i naturens tidsmæssige rytme forårsaget af klimaændringer. Det gør klimakrisen og biodiversitetskrisen til en af  vor tids største miljøudfordringer. 

Fænologi - den tidsmæssige forekomst af begivenheder i naturen - er i løbet af de seneste 15-20 år etableret som et af de vigtigste videnskabelige mål for effekten af klimaændringer på biodiversiteten. Forårsbegivenheder - som for eksempel ankomsten af trækfugle og bøgen, der springer ud - er styret af temperaturen, og de samtidig et af de mest populære samtaleemner for naturinteresserede danskere. Men fænologiske data er alt for sjældne og ofte begrænset til bestemte artsgrupper eller geografiske steder.

Danmarks Naturhistoriske Museer (www.naturhistoriske museer.dk) inviterer i fællesskab danskerne til at registrere foråret. Vi vil over en toårig periode udvikle og afholde events i hele landet, der sætter fokus på udvalgte arter og deres tidsmæssig forekomst, herunder hvordan de påvirkes af temperatur.

De første landsvaler ses typisk i midten af april, hvor de vender tilbage til Danmark for at yngle, efter at have brugt vinteren i Afrika.

Emner