7. juli 2020

Nuværende karplanter har kun været på Antarktis siden sidste istid

Nyt studie

I modsætning til alle andre grupper af landlevende organismer, som har overlevet i Antarktis i millioner af år, har karplanter kun har været på Antarktis siden den sidste istid.

Colobanthus quitensis og Deschampsia antarctica, på Lagotellerie Island, Antarktis.

Antarktis har kun to naturligt hjemmehørende karplanter. Elisabeth M. Biersma fra Statens Naturhistoriske Museum viser i et nyt studie iJournal of Biogeography, at begge plantearter er kommet til Antarktis efter den sidste istids afslutning for ca. 14 tusind år siden. Den antarktiske karplanteflora er dermed den eneste kendte gruppe af landlevende organismer, der er kommet fornyligt til Antarktis. 

Det er i modsætning til alle andre grupper af landlevende organismer, der inkluderer endemiske arter, som har overlevet en række barske istider i Antarktis i hundredtusindvis til millioner af år. Det er dermed også afsløret, at Antarktis er det eneste kontinent med en så ung karplanteflora.

foto: Elisabeth M. Biersma. Billedet viser de to naturligt hjemmehørende karplanter i Antarktis, Colobanthus quitensis og Deschampsia antarctica, på Lagotellerie Island, Antarktis.
Foto: Elisabeth M. Biersma. De to naturligt hjemmehørende karplanter i Antarktis, Colobanthus quitensis og Deschampsia antarctica, på Lagotellerie Island, Antarktis.

Det var overraskende, at analyserne af karplantenColobanthus quitensispåviser to forskellige populationer på Antarktis som resultat af to uafhængige spredninger. Dette antyder, at Antarktis er mindre isoleret for karplanter end tidligere antaget. Dette fund er interessant med hensyn til en fremtidig kolonisering af Den Antarktiske Halvø af karplanter, især i tilknytning til et øget isfrit landområde på grund af den globale opvarmning i denne del af verden.

Læs mere iJournal of Biogeography,

Læs mere på Elisabet Biersmas blog