28. juli 2017

Danske forskere udvikler nyt super-kit til politiet

SOILTRACKER

Anvendelsen af kriminaltekniske undersøgelser har i 100-150 år været stærkt stigende og er globalt set vokset til en milliardindustri. Gennem et tæt samarbejde mellem eksperter fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE ved Københavns Universitet, National Kriminalteknisk Center (NKC) i Rigspolitiet, Aarhus Universitet og biotekvirksomheden Qiagen Aarhus A/S skal der nu udvikles, testes og lanceres et nyt kriminalteknisk kit, der skal gøre det muligt for politiet at bruge små mængder jord som spor i en række kriminalsager. Projektet SoilTracker skal løbe over de næste tre år og er blevet støttet med 12,9 mio. kr. af Innovationsfonden.

Foto: Mikal Schlosser

Foto: Mikal Schlosser

SoilTracker skal hjælpe politiet med at be- eller afkræfte hypoteser i efterforskningen i starten af en kriminalsag, og i udvalgte sager skal SoilTracker levere beviser, der kan bruges i en retssag. Anvendelsesområdet er både i kriminalsager af personfarlig karakter og på sigt ligeledes i andre sager vedrørende straffelovsovertrædelser, og de første forsøg med SoilTracker er meget lovende.

- Selvom SoilTracker endnu ikke er fuldt udviklet, så er metoderne, som forskerne har udviklet og forfinet, så gode, at politiet på forsøgsbasis allerede i dag anvender dem i en række verserende kriminalsager, siger Henrik Skov Nielsen, kriminalassistent ved National Kriminalteknisk Center i Rigspolitiet.

Da der er tale om verserende sager, kan politiet ikke oplyse, hvilke der er tale om, men det skønnes, at SoilTracker har et potentiale til at blive anvendt i tusinder af kriminalsager om året alene i Danmark og titusinder i Skandinavien. Det svarer til en potentiel omsætning på +50 mio. kr. årligt. Dertil kommer værdiskabelse i form af øget effektivitet i politiets efterforskning, da SoilTracker kan bidrage til, at flere sager løses på kortere tid med øget sikkerhed, idet flere spor kan følges.

Højt specialiserede forskere

Bag udviklingen af SoilTracker står en gruppe erfarne og højt specialiserede forskere fra SCIENCE og Aarhus Universitet, som med en bred vifte af naturvidenskabelige teknikker skal stå for udviklingen. Projektleder og initiativtager er lektor og forskningschef Anders Johannes Hansen fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Til dagligt arbejder Anders og hans kollegaer bl.a. med at udtrække fossilt dna fra flere tusinde år sedimenter, og det er erfaringerne og metoderne herfra, der nu skal overføres til kriminaltekniske undersøgelser.

- Ud over DNA-analyser bygger SoilTracker også på analyser af isotoper, mineraler og grundstoffer, siger lektor og forskningschef Anders Johannes Hansen fra Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum.