3. juni 2016

Nyt forbedret Svampeatlas

Svampe

Danmarks Svampeatlas er nu i luften med en ny og forbedret Citizen Science portal. I Svampeatlas 2.0 er det målet at fastholde, fremtidssikre og videreudvikle de ressourcer, der er opbygget gennem Danmarks Svampeatlas (2009-2013), til glæde for alle naturinteresserede og til gavn for alle, der arbejder professionelt med naturforvaltning.

Svampeatlas 2.0 bygger videre på atlasprojektet Danmarks Svampeatlas, som kortlagde danske storsvampe med hovedfokus på basidiesvampene i en femårig periode fra 2009-13. Med en ny brugerflade og forbedret funktionalitet håber Svampeatlasset at tiltrække endnu flere brugere.

Mere end 400 frivillige har hidtil været involveret i Danmarks Svampeatlas, hvor de har bidraget med ca. 250.000 kvalitetstjekkede svampefund. Yderligere er ca. 50.000 nye svampefund kommet til, mens godt 230.000 gamle svampefund er importeret i projektdatabasen, som i dag indeholder mere end 600.000 kvalitetstjekkede svampefund. Listen over kendte danske arter er blevet udvidet med mere end 180 basidiesvampe, og flere arter, der var regnet som uddøde, er genfundet.

Netstokket indigo-rørhat (Suillellus luridus) Foto: Jens H. Petersen

Svampeatlas giver værdifuld viden til naturforvaltere

Udover at projektet har medført et langt bedre kendskab til Danmarks funga, har projektet betydet, at viden om de enkelte svampearter nu bliver præsenteret i en overskuelig form, blandt andet via en række nyudviklede søge- og hjælpefunktioner. Det gør det meget nemmere at inddrage viden om truede svampearter i naturforvaltningen.

Udviklingen af portalen vil fortsætte over de næste 3 år. I Svampeatlas 2.0 er det målet at fastholde, fremtidssikre og videreudvikle de ressourcer, der er opbygget gennem Danmarks Svampeatla. Projektleder Jacob Heilmann-Clausen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) på Københavns Universitet forklarer: 

-  Den fremtidige udvikling af atlasset vil være til glæde for alle naturinteresserede og til gavn for alle, der arbejder professionelt med naturforvaltning. Eksempelvis gennem udvikling af en ny databasestruktur, og et interaktivt brugerinterface, der i høj grad inddrager de frivillige svampekyndige som aktive medspillere i processen med at sikre høj datakvalitet.

Resultaterne af projektet udgives på bogform

Eksempel på den nyudviklede brugerflade i Danmarks Svampeatlas

Der skal indbygges smarte filtre, baseret på eksisterende viden om svampenes fænologi og udbredelse i Danmark, der automatisk kan registrere om et nyt svampefund kan regnes som sandsynligt. Udover udviklingen af nye database og web-funktioner vil projektet udvikle en mobil-app til bestemmelse og registrering af svampefund i felten. Det er også målet at fastholde projektets overordnede koncept og resultater i en sammenfattende bog om Danmarks Svampeatlas, samt at skrive et nyt bestemmelsesværk for Danmarks basidiesvampe, baseret på de bestemmelsesnøgler der blev lavet i Danmarks Svampeatlas.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) ved Statens Naturhistoriske Museum (SNM), Københavns Universitet, Foreningen til Svampekundskabens Fremme og MycoKey.

Projektet er støttet af Aage V. Jensens naturfond.

Kontakt

Jacob Heilmann-Clausen
Mobil: 23839997
jheilman-clausen@snm.ku.dk