14. juni 2016

Indlandsisens respons på to århundredes klimaændringer

Bevilling

Anders Anker Bjørk fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, har modtaget 144.000 kr. fra Sapere Aude, DFFS forskningsbevilling. Bevillingen går til forskning i, hvordan den grønlandske indlandsis reagerer på to århundredes klimaændringer.

Foto: Anders Anker Bjørk

Foto: Anders Anker Bjørk

Med stigende globale temperaturer står kloden over for massive udfordringer, hvis havniveauet stiger som forventet. I dette spørgsmål står den grønlandske indlandsis som en helt central aktør.

- Projektet vil kortlægge indlandsisens udbredelse gennem de sidste to århundreder og sammenholde ændringerne med ændringer i luft- og havtemperatur. Resultaterne skal bruges til at producere bedre modeller for indlandsisens fremtidige massetab. Med konkret viden om gletschernes historie er det nemlig muligt at give modellerne et mere realistisk udgangspunkt, og derved er vi ét vigtigt skridt nærmere mod at kunne forudsige hastigheden på de kommende havspejlsstigninger, forklarer Anders Anker Bjørk

Udfordringer og store perspektiver

Det er lidt af en udfordring at arbejde med gammelt data fra historiske arkiver (f.eks. gamle flyfotos), for denne data er sjældent indsamlet lige dér, hvor videnskabsmanden kunne ønsker sig det. Derudover ligger der en stor arbejdsopgave i at disse gamle data digitaliseret, før man kan begynde at se på resultaterne.

- Perspektiverne er derimod store. Uden denne type data ville vi ikke have noget information om indlandsisens historie. Det er således blevet tydeligt, at arkiverne har en umådelig stor rolle også i nutidens forskning. Kunsten er så at få sammenkoblet det historiske data med nutidige målinger og vores modeller for fremtiden. Det er lige præcis det, jeg forsøger med dette projekt, slutter Anders Anker Bjørk.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

G2C - Greenland Ice Sheet Response to Two Centuries of Oceanic and Atmospheric Change.