22. maj 2014

Insekt-forsker modtager fornem international pris

Prisoverrækkelse

Den 71-årige professor emeritus Niels Peder Kristensen, Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet, modtager den fornemme internationale pris ”The Linnean Medal in Zoology”, som han får overakt på The Linnean Societys årsmøde i London den 23. maj – Linnés fødselsdag.

Professor emeritus Niels Peder Kristensen, Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet

Professor emeritus Niels Peder Kristensen. Klik på billedet for at se en større version.

Prisen er opkaldt efter den verdensberømte svenske botaniker, zoolog og læge, Carl von Linnè, som i 1700-tallet satte naturen i system. Hans store arbejde betød, at det blev meget mere overskueligt for såvel forskere som for lægmand at forstå sammenhænge i den myriade af bl.a. planter og insekter, der findes rundt om på kloden.

Niels Peder Kristensen får prisen for sit livslange arbejde med at få styr på bl.a. sommerfuglenes evolutionære udvikling fra primitive møl til de mere iøjnefaldende dyr, man normalt forbinder med ordet ”sommerfugl” – samt hans bidrag til forståelsen af insekternes evolution generelt.

Et tysk-kinesisk forfatterhold har netop udgivet en lærebog inden for feltet, som er dediceret til Niels Peder Kristensen, med den begrundelse at han har ”Set a shining example in insect morphology and phylogeny”.

Niels Peder Kristensen siger om sit mangeårige videnskabelige arbejde:

- Min personlige forskning har i høj grad været fokuseret på at klarlægge sommerfuglenes tidligste evolution ved detaljerede anatomiske studier af de mest primitive nulevende former, som alle er ’små møl’. Desuden har jeg beskæftiget mig med de større evolutionære mønstre inden for insekterne som helhed. Den succes, mit arbejde måtte have haft, skyldes til dels, at jeg har inddraget væsentligt

Et ’sydbøgemøl’ (en ’heterobathmiide’) fra det sydlige Sydamerika

Et ’sydbøgemøl’ (en ’heterobathmiide’) fra det sydlige Sydamerika, som repræsenterer en af de tidligst opståede nulevende familier af sommerfugle; familien blev beskrevet i 1979 af Niels P. Kristensen og den daværende KU-postdoc Ebbe S. Nielsen; dyrets vingefang er ca 6 mm

flere anatomiske karakterer end typisk i ’museal’ systematisk insektforskning. Dels, at mit kendskab til insekter som helhed nok har haft et i min generation usædvanligt omfang. Begge dele kan i høj grad føres tilbage til, at den undervisning, jeg modtog i 1960erne på Københavns Universitet, havde en efter datidens internationale målestok usædvanlig dybde og bredde. Desuden var jeg - som konferensstuderende og senere som nyansat amanuensis - privilegeret ved at have ophold mig hos markante udenlandske forskerpersonligheder i en tid, hvor noget sådant endnu ikke var sædvane blandt museumsbiologer. 

En af feltets fornemmeste internationale hædersbevisninger

The Linnean Medal anses for en af de væsentligste internationale hædersbevisninger i systematisk biologi. En del modtagere kan dog bedst karakteriseres som ’evolutionære økologer’.

Medaljen blev indstiftet i 1888, hundredeåret for grundlæggelsen af Linnean Society. Der uddeltes dengang normalt en medalje om året, typisk alternerende til en botaniker og en zoolog (begge kunne også være palæontologer). Fra 1958 (hundredeåret for 10-udgaven af Linnés Systema Naturae) har det været almindeligt (omend ikke ufravigeligt), at både en botaniker og en zoolog hvert år får prisen. En enkelt gang tidligere er den givet til en dansker: I 1951 til Dr Th. Mortensen, tidligere ’inspector’ ved Zoologisk Museums afdeling for hvirvelløse dyr og datidens førende ekspert i søpindsvin.

Yderligere oplysninger: Niels Peder Kristensen på mobiltelefon +45 40 89 79 45.

Emner