6. september 2021

Sjælden Orkide

Bestemmelse

Hej Natureksperterne. Er dette en sjælden orkidé?  Har fundet den på Fælleden i Holbæk Hvis ja det er en sjælden orkide, er det så smart at de sætter kører ud? Kan de ikke trampe på den? Vh Kirsten

Ja, det er det! Det er en gøgeurt, som er en af de danske orkidéarter. Præcis hvilken gøgeurt kan jeg imidlertid ikke bestemme, da artsbestemmelse for gøgeurterne er ret tricky medmindre man er på lokaliteten og har en lup!

 

Gøgeurt er fredet og må derfor ikke plukkes, og mange af gøgeurt-arterne vokser netop i lysåbne naturtyper såsom overdrev og enge, som er i tilbagegang i det danske landskab. Gøgeurt er nogle af de planter, som er rigtig gode til at illustrere vigtigheden af specifikke naturtyper.

Mange af orkidéerne har intet nektar, men tiltrækker alligevel bestøvere med deres flotte farver og/eller duft, som bestøverne forveksler med andre (nektarrige) blomster. Bestøverne får altså intet specielt ud af planten. Der er i øvrigt mange bestøvere, som ligesom gøgeurten er afhængig af de specifikke lysåbne naturtyper, og som derfor er truede (f.eks. mange dagsommerfugle).

Afgræsning på sådanne arealer er ret normalt, og selvom de måske engang imellem kan komme til at træde på en gøgeurt, hjælper afgræsningen samtidig med at holde den konkurrerende vegetation nede. Dyr har det med at spise ting de kender og som smager godt, og derfor vil de sandsynligvis undgå gøgeurt, eller ihvertfald yde meget større græsningstryk på græsset. Så alt i alt kan græsning være med til at vedligeholde gode forhold for sådanne arter.