6. september 2021

Loch Ness

I Skotland har man fundet en del fossile knogler, både fra havlevende krybdyr som Plesiosaurer og Ichtyosaurer, men også fra dinosaurer som små sauropoder (Langhalse), theropoder (T-Rex's tidlige fætter)  og pattedyr. Umiddelbarte er der ikke fundet nogle fossiler specifikt ved Loch Ness - der har været én historie om et fund af fossiler, men de viste sig at være falske, fordi de jordlag, som fossilet skulle være fundet i, slet ikke findes i nærheden af Loch Ness.

En Plesiosaur er ikke en art - det er faktisk navnet på en hel gruppe af havlevende krybdyr, som på dansk også kaldes Svaneøgler. Det navn har de fået, fordi de havde en kort hale og en meget lang hals. De var ikke dinosaurer, men krybdyr der havde udviklet sig til at overleve i havet, og de forskellige arter var mellem 2 og 15 meter lange. Baseret på fossiler, så mener forskerne at de uddøde sammen med dinosaurerne for 65 millioner år siden.
 Det havde nok alligevel ikke været muligt for plesiosaurer at overleve i søen frem til idag, fordi der de sidste mange millioner af år er sket store forandringer i klimaet; der har været istider, hvor store dele af Skotland har været dækket af is og gletchere, og det er højest usandsynligt at de har kunnet overleve de lave temperaturer.

Der har været en masse arbejde i at prøve at finde Nessie; nogle har siddet næsten en hel uge ved søen og ventet på at se noget, og man har med fiskerbåde brugt sonar til at danne sig et overblik over, hvad der svømmer rundt nede i søen - men ingen af disse ideer har kunnet vise, at der rent faktisk svømmer en plesiosaur rundt dernede. Derudover så skal en plesiosaur trække luft, ligesom vi skal, så derfor vil man gå ud fra, at den ofte kommer op til overfladen for at trække vejret. Men hvis den skal det, så kan man jo godt undre sig over, at der ikke er nogen der ser den, hver gang de går ved søen.
I 2018 var der faktisk forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, som rejste til Loch Ness søen for at bruge en ny metode, som kaldes miljø-DNA: ved at tage en vandprøve, så kan man i et laboratorie finde alt det DNA, som ligger i vandet (der er f.eks. DNA i vores hudceller, så hvis du bader i vandet, så kan man være heldig finde din DNA). Så kan de undersøge hvilket dyr, DNA'et kommer fra, og dermed sige, hvilket arter der lever i søen. Jeg har desværre ikke hørt at de har fundet en plesiosaur.

Der har været flere forslag til, hvad Nessie så kan være:
 1) En stør; det er en fisk som kan blive op til 6 meter lang. Hvis man møder sådan en på sin sejltur, så kan det godt være man bliver overrasket.
2) En stor hjort der svømmer, kan godt se lidt mystisk ud på lang afstand. Jeg vedhæfter et link til youtube, der viser hvor sær f.eks. en elg kan se ud  -->   https://www.youtube.com/watch?v=AuZ0znvhyeE
3) Der har også været forslået odder, sæl, og marsvin som dyr, eller stykker af træ, plastik, affald og lignende.