2. februar 2018

Sten med huller

Jorden

Jeg har undret mig over hvordan sten får huller, og hvor lang tid det tager?

Hvor lang tid det tager at få dannet et hul i en sten afhænger meget af den proces, som danner hullet. Der er mange forskellige processer, som kan danne huller i sten. Helt overordnet dannes huller hvis stenen er heterogen, altså opbygget af forskellige materialer.  Eksempelvis som på dit billede er flintestenene (de mørke) dannet ved at kalken forvitrer (forsvinder) hurtigere end det omkringliggende flint, som er hårdere. I stenen bliver der således dannet et hul, der hvor kalken har siddet.  Flinten er dannet i gamle gravegange fra dyr, som gravede sig ned i kalken.  Flint består af kisel, som kommer fra kisel-havsvampe, der levede på havbunden dengang.  Havsvampe kan i sig selv danne hulsten, da de er hule indeni. Det er for eksempel sådan, der kan dannes raslesten.
Hullet i den hvide sten er sandsynligvis et aftryk efter en boremusling. Boremuslinger borer sig ned i bløde sten (den hvide sten er en blød kalksten) og bor her hele deres liv. 
På stor skala kan huller dannes som resultat af regn- og grundvand, som løber igennem kalk. Der findes for eksempel mange kalkhuler i Florida og Asien, hvor grundvandet udvasker og opløser kalken, som løber igennem. Et område præget af sådanne processor kaldes et karstlandskab. 
For at vende tilbage til tidsperspektivet, er der altså stor forskel på, hvor lang tid det tager. Muslingen har sandsynligvis dannet hullet i den hvide sten i løbet af uger, mens hullerne i den sorte sten givetvis også er dannet hurtigt efter flintknolden er faldet ned i vandet. Et karstlandskab derimod tager et par millioner år at danne.