25. marts 2016

Kan man lugte frost?

MENNESKET

Jeg og min far kørte en morgen på vej til skole, og vi syntes begge, at vi kunne dufte, at det havde været frost. Vi undrede os meget over, hvordan det kunne være, at man kunne lugte frostvejret. Det er duften lidt ligesom, når det har sneet. Kan I svare på, hvad det er, der lugter, spørger Sol.

Jeg kender godt den friske fornemmelse af frost, det synes som om, luften er renere, og lugtene omkring en står klarere eller måske nærmere finere.

Men jeg er nu ikke så sikker på, at det er selve frosten, man kan lugte. Måske gør kulden det muligt at lugte ting, man ellers ikke har bemærket, eller også er der simpelthen bare færre molekyler i luften (de kan være blevet opfanget af dalende sne eller nedbør), og ens lugtenerver har derfor mindre at lave, hvilket man så kan tolke som en slags frostlugt.

Kold luft er som regel også meget tør luft, som vil udtørre næsens slimhinder. Vores lugtesans er knyttet til mange millioner sanseceller, der sidder et stykke inde i næsen, øverst oppe i næsehulen midt mellem øjnene. For at komme i kontakt med sansecellerne skal duftstofferne opløses i den fugtige membran, og jo mere tør den er, jo sværere er det.

Desuden har forskere ved Chemical Sense Center i Philadelphia fundet ud af, at næsens sanseceller trækker sig længere ind i slimhinden i koldt vejr, og så får de endnu sværere ved at opfange duftene. Det kunne måske forklare noget af forskellen på lugten af varm og kold luft.

Duftmolekylerne i luften bevæger sig langsommere, når det er koldt, og derfor kommer de sjældnere i kontakt med sansecellerne i næsen, hvilket igen kan være med til at gøre en forskel. Det fænomen kender I sikkert udmærket fra køkkenet, hvor kold mad ikke har nær samme intense duft, som da den var varm og nylavet.

Det kan som sagt også være, at der er bestemte dufte, der har lettere ved at trænge igennem i kold luft, eller som måske kun dukker op frostvejr, hvilke skal jeg dog ikke kunne sige. Men jeg har tidligere i Videnskabet været inde på historier om søfolk, der kan lugte isbjerge på lang afstand (5. april, 2013). Her viste det sig, at lugten stammede fra alger, der sad fast på isen. Lugten bliver ofte beskrevet som muggen eller rådden og skyldes nok stoffet dimetylsulfid.

Mange mennesker kan også lugte, når der er et tordenvejr på vej. Her er det stoffet ozon, der er på spil, et stof der kan dannes ved lynnedslag. Regnvejr har også sin egen lugt, som viser sig at stamme fra utallige kemiske forbindelser fra dyr og planter, der er under nedbrydning i og på jorden, og som hvirvles op af regndråberne. Denne lugt fik sit eget navn af en gruppe australske forskere i 1964, der kaldte den petrichor. Mange vil sikkert også nemt kunne genkende lugten af fugtig jord, som skyldes stoffet geosmin, der dannes af bakterier.