8. januar 2016

Hvad betyder Hill i Hillerød?

NATUR OG KULTUR

Hvad betyder Hill i Hillerød? Jeg har hørt, at rød betyder rydning. Kunne Hill være fra det engelske ord hill - bakkerydning, spørger KB.

Rød betyder ganske rigtig rydning, fx en rydning i en skov, hvor man har fældet træer for at gøre plads til en bebyggelse. Nogle gange er bebyggelsen vokset sig stor og kan i dag findes som en by med rød i bynavnet. Rød kan også med tiden være blevet omdannet til endelsen rud eller rod (som fx i Eskerod).

Men første led, Hille, er nok en let forandret udgave af drengenavnet Hildis og har altså ikke noget at gøre med bakke, og Hillerød må så betyde Hildis’ rydning. Man kan finde flere byer, opkaldt efter personer i Danmark, fx er Tommerup på Fyn nok navngivet efter en mand ved navn Tume (Tumes torp, dvs. Tumes gård eller bebyggelse). Man kan spore navnet gennem Frederiksborg Slot, som ligger i Hillerød, og som er placeret, hvor man tidligere fandt gården Hilderuthholm, dvs. holmen ved Hilderuth (eller Hildersholm), som så senere er blevet til Hillerød.

Det engelske ord hill har andre rødder. Det kendes fra den tidlige middelalder (som hyll) og er muligvis blevet bragt til de britiske øer af de germansktalende indvandrere, angelsakserne, en gang i måske 500-tallet. Hill er afledt af det ur-germanske hulliz, der betyder sten eller klippe, en sproggruppe, der eksiterede for 2-3000 år siden. Hill er nok også beslægtet med det hollandske hille (bakke) og det plattyske hull, og på islandsk kaldes en bakke såmænd også hóll.

Engelsk har ikke påvirket det danske sprog i synderlig grad indtil en gang i 1900-tallet, tidligere lånte vi især ord fra tysk og fransk. I dag er det jo næsten en national hobby at bekymre sig om det danske sprogs brug af engelske ord og udtryk. Nogle forskere peger dog på, at påvirkningen nok især er gået den anden vej. Engelsk er således blevet påvirket af germanske sprog da angelskaserne indvandrede, men også nogle århundreder senere, da vikingerne kom til øerne.