9. maj 2015

Er det her en forstening?

Bestemmelse

Kan du se på vedlagte billede, om dette er en forstening af et dyr eller noget andet, spørger Peter Bentsen.

Det er en flintesten, og den slags indeholder ofte fossiler eller er ligefrem aftryk af døde dyr som fx søpindsvin. Men de fine striber i stenen er ikke aftrykket af en fortidig organisme, de er opstået, mens stenen blev dannet. Din sten er et eksempel på det, man kalder båndet eller stribet flint.

Flint er hårdt som glas og består af små krystaller af kvarts, en forbindelse mellem grundstofferne silicium og ilt. Man ved ikke med sikkerhed, hvordan det dannes, men det følgende er nok den fremherskende teori. Stenens silicium stammer fra kisel fra nogle dyr, nok især havsvampe, der har siddet og filtreret føde fra havvandet. Døde havsvampe er med tiden blevet dækket af tykke lag af døde kalkalger, som er dalet ned på havbunden. På et tidspunkt er ilten blevet opbrugt, mens de utallige døde organismer er rådnet væk, og der blev dannet ammoniak.

Ammoniakken opløser kisel og frigiver silicium. Silicium siver opad opløst i havvand og kommer på et tidspunkt igen i kontakt med ilt øverst oppe i havbunden. Her mener man så, at kvartskrystallerne og dermed flintesten er blevet dannet. Striberne eller båndene mener man opstår, når krystallerne af en eller anden grund dannes rytmisk med forskellig hastighed eller under forhold, der har skiftet regelmæssigt på en måde, så de enkelte lag har fået forskellig farve.

Hvis flinten dannes i det hulrum, som bliver tilbage, når et dyr som fx et søpindsvin rådner væk, vil der opstå et fossil. De fleste flintesten, fx din, er nok dannet i de mange gange, som fortidens dyr har gravet i havbunden. Og eftersom de kemiske stoffer, stenen består af, stammer fra døde organismer, må man vel sige, at din sten er et vidnesbyrd om livet på havbunden i den fjerne fortid – måske 70 millioner år før nu – selvom den ikke direkte er et fossil.