19. november 2015

Hvor trækker ungfugle og gæs hen i fældningstiden?

DYR

Jeg går næsten daglig en tur ved Utterslev Mose, hvor jeg undertiden må drible mig forbi mere eller mindre aggressive grågæs. Bare ikke hele sommeren. Jeg har bemærket, at en stor del af gæssene forsvinder midt på sommeren, men tilsyneladende dukker op igen nogle uger senere. Hvor er de henne, og hvad laver de, spørger Kim.

Hvis du lægger mærke til det, og det må så blive næste år under den kommende ynglesæson, er det de gæs, som ikke har unger, der er forsvundet. Gæs, ænder og svaner skifter lige som alle andre fugle deres slidte fjer. Mange fugle kan sagtens leve et normalt fugleliv imens, da de kun skifter få fjer fra forskellige dele af dragten over en periode. Men vandfugle som fx gæs skifter alle svingfjerene på en gang, og i den periode, hvor de nye fjer vokser frem, kan de ikke flyve.

De ynglende gæs i mosen har ikke rigtig noget valg, men må blive og passe på deres unger imens. Ungfugle og gæs, som af en eller anden grund ikke har haft held med at yngle, trækker væk. Når man ikke kan flyve er man naturligvis i stor fare for at blive taget af rovdyr som fx ræve, og derfor trækker de til øer eller til områder med store sivskove, hvor de kan være i fred eller gemme sig for rovdyr.

Har man oplevet (som jeg har mange gange) at blive angrebet af en nærgående og hvæsende gase, der beskytter sine gæslinger på gangstierne omkring Utterslev Mose, vil man nok blive lidt overrasket over deres noget anderledes temperament på fældningspladserne. Her er de meget sky og reagerer på enhver forstyrrelse, og faktisk er opholdet for de stakkels fugle, der helt har mistet evnen til at flyve, så stressende, at flere af dem taber sig med op til en fjerdedel af kropsvægten.

Fældningstiden ligger i juni, og i den periode vil man finde en stor del af de danske og sydsvenske gæs på Saltholm, hvor man nogle år kan tælle op til næsten 40.000 grågæs. Sivskovene i Maribosøerne, i Saltbæk Vig og i Vejlerne i Nordjylland er andre vigtige fældningsområder. Tidligere, indtil en gang i 1990’erne, drog mange af de sydsvenske grågæs, som man har fulgt nærmere, helt til Ostvaardersplassen i Holland for at fælde, en flyvetur på 600 km. I dag mødes de med mange af de østdanske gæs på Saltholm, bare 50 km væk.

Efter fældningen vender mange af fuglene tilbage til fx Utterslev Mose, men det varer ikke længe, inden mange af dem igen trækker væk til nærtliggende områder, hvor de kan opholde sig om vinteren, eller hvor de kan fede sig op før trækket sydpå. En stadig større del af gæssene bliver dog i Danmark, hvor det for bare 20 år siden var det mest almindelige at trække sydpå til fx Holland og Spanien. Så vi ser grågæs hele året i Utterslev Mose, og skulle de mangle en dag, kan man sikkert finde dem igen et eller andet sted på Sjælland.

Emner