25. juli 2014

Når havet er turkist

Jorden

Vi har boet ved Løkken i 15 år og har levet her i lange perioder i 45 år. Jeg synes aldrig jeg har set noget lignende. Hvorfor er havet pludselig så turkist, helt anderledes end hvad vi er vant til? Der har i en lang periode været meget lavvandet, bunden har været blotlagt i et større område end vi normalt ser. Vi har snakket om vandstand, mineraler, anderledes bundforhold, mere ler. Vi er blanke, men interesserede i at vide hvorfor? Spørger Lena Larsen-Ledet.

Det skyldes helt sikkert stoffer, der er opløst i havvandet, og mit bedste gæt er kalk. Jeg har selv set turkist hav langs Stevns kyst og ved Møns Klint, hvor der er rigeligt med opløst kalk i vandet.

Løkken strand. Foto af Tomasz-Sienicki, distribueret under en CC BY-SA 3.0 licens.

Under store dele af Danmark kan man finde tykke aflejringer af kalk fra Kridttiden. I Nordjylland ligger kridtlagene lige som ved Møn og Stevns ret højt. Jeg kunne forestille mig, at de heftige storme og de store ændringer i vandspejlet, som I selv har observeret, måske har blotlagt nogle kridtlag, som så har givet vandet sin farve. Og måske er kridtslammet blevet ført til jeres strand sydfra.

Spørgsmålet om vandets farve er ret kompliceret. Når man skuer ud over havet fra kysten, skyldes en stor del af farven refleksioner af himlen. Det er derfor et hav bliver blygråt under uvejr, men få timer senere kan være marineblåt i sollyset.

Men vand har også en farve i sig selv. Et glas vand ser godt nok ud til at være farveløst, men i virkeligheden er det svagt blåligt. Hvis man hældte vand i et langt rør med glas i begge ender, og holdt det op mod lyset, ville det være tydeligt blåt. Det skyldes, at de utallige vandmolekyler absorberer den rødlige del af lysspektret. Jo mere vand, man kigger igennem (jo længere røret er), jo mere blåt vil det synes.

Hvis man derimod kigger direkte ned igennem en meget dyb vandsøjle, det kunne fx være ned i en meget dyb brønd, vil den synes at være helt sort (hvis man kan fjerne spejlingen af himlen). Men kun hvis vandet er helt rent.

Er der opløst stoffer i vandet, kan det antage en helt anden farve. Det kan fx blive grønt af alger eller af opløst kobber, eller det kan være rødligt af opløst jern. Gletsjervand er ofte turkist pga. det opløste slam, som er klipper, der er knust og malet til stenmel. Alt andet lige vil vandets farve ofte skifte over imod det grønlige og turkise, hvis der er opløste stoffer i det. Så selv om jeg gætter på kalk, kan det altså godt tænkes at andre stoffer har farvet vandet ud for Løkken, måske ler, som I selv er inde på.