17. februar 2012

Hvad er det for nogle grønne kugler?

Spørger - Dorthe Jacobsen, Ore, 4760 Vordingborg

Hvad er dette her for nogle grønne kugler. Jeg fandt dem i hundredvis ved Ore Strand nord for Vordingborg. De lå i våd tang, strandet efter blæst og regn i mandags den 22. januar. De er hule, smukke, lette. Har i min barndom i 50'erne set noget lignende ved Sorø Sø.


Disse grønne kugler kaldes gedeboller, og består af sammenfiltrede alger. (Foto: Dorthe Jacobsen)

For at begynde ved Sorø Sø, så er det - vist nok - det eneste sted i Danmark, hvor man kan finde op til 10 cm store kugler dannet af de sammenfiltrede tråde af Cladophora sauteri (også kaldet C. aegagropila), en art i grønalgeslægten vandhår. Kuglerne, som kaldes gedeboller, var før i tiden meget almindelige langs bredden af søen, og de dukkede vist nok især op i foråret.

De runde, grønne kugler, som du har fundet ved Vordingborg, er også sammerullede masser af en eller anden alge, og de kaldes også gedeboller. Måske er der tale om arten krølhårstang (Chaetomorpha linum), og husk: tang er blot en betegnelse for store, flercellede alger. Dit billede ligner i hvert fald meget nogle billeder jeg har set af gedeboller fra Mariager Fjord, som netop var dannet af krølhårstang. Men det er ikke til at sige med sikkerhed ud fra et foto, der skal en kender med en lup til at afgøre sagen. Andre trådformede alger er sikkert også i stand til at danne gedeboller, som nok formes, mens algerne skvulpes rundt af bølgeslaget.

Langs Middelhavets kyster kan man finde store kugler dannet af den havlevende blomsterplante Posidonia oceania, en nær slægtning til vores eget ålegræs. Her kaldes kuglerne 'aegagropili' (som i synonymet for Cladophora-arten i Sorø Sø). Den danske betegnelse 'gedebolle' skyldes sandsynligvis, at de minder om de boller af halvfordøjet plantemateriale, som geder og andre drøvtyggere gylper op.