Hvornår starter konservatorens rolle i planlægningen af udstillinger?

Skrevet af Zina Fihl

Alle museer har forskellige traditioner for hvornår en konservator bliver involveret i planlægningen af nye udstillinger. I vores igangværende museumsbyggeri med bl.a. nye udstillingsarealer, bliver konservatoren aktivt engageret ved den første udstillings-mockup. Den bygger på et stort forarbejde af den udpegede udstillingsgruppe, hvor detaljerede planer for historier, forløb, og genstande er gjort. Sideløbende med udstillingsgruppens forarbejde, er der udviklet et udførligt program for udstillingslayout og design i samarbejde med eksterne designere. Derfor har vi ved den første udstillings-mockup præcise dimensioner og udførligt beskrevet materialevalg for montrer, møbler, mv. der skal anvendes i udstillingen.

Vores mockup er en 1:1 skalamodel af den designede montre og bruges af udstillingsgruppen til at evaluere sammenhængen mellem montre, genstande, samt tekst og tekstpanel. Den tilknyttede konservator skal evaluere de udvalgte genstande – er det muligt at montere dem uden risiko for ødelæggelse eller nedbrydning? Er de udvalgte genstande egnede til udstilling eller skal vi lokalisere andre? Er det muligt at opnå det ønskede udtryk for genstanden uden for meget indgriben?

”Mineralvæggen”

Statens Naturhistoriske Museum tager vare på en historisk og værdifuld mineralsamling hvor en mindre del er blevet nøje udvalgt til den kommende ”Mineralvæg” – en imponerende 9 meter lang og samlet 3 meter høj montre! Den vil illustrere udviklingen af mineraler fra Jordens opståen til i dag – også i kontekst af sameksistens med livet.

Mockup af mineraler til udstillingsplanlægning
Under den første mockup sammensatte vi et enormt stort bord – få centimeter fra de rette dimensioner – og grupperede de udvalgte genstande i de videnskabelig relevante sammenhænge og diskuterede alle aspekter for hver gruppe.

Kompleksiteten og størrelsen af denne montre betød at vi valgte at have endnu en mockup session. Den første mockup var for mere end et år siden og blev udført 1:1 med alle 5 undersektioner ved siden af hinanden. Hovedprioriteten var at få et realistisk billede af, hvor mange genstande der faktisk kunne passe ind i den fantastisk store væg og derefter vælge genstande og/eller historier fra. Få genstande var repræsenteret med billeder, men fortællingen var på plads. Selvom vi har en kæmpe montre, måtte vi allerede på det tidspunkt fravælge mange flotte mineraler pga. plads, samt også fravælge enkelte historier med eksempler på bestemte elementer. Kun få genstande blev fravalgt på baggrund af overvejelser om bevaringspotentialet, såsom skrøbelighed. Også flere idéer måtte vælges fra for at få en klar hovedpointe i historiefortællingen.

Mockup af mineraler til udstillingsplanlægning
Planlægningen med sådan en udstillings-mockup engagerer fagligheder fra alle dele af museet.
Forskellige mineraler, fx sølv
Udsnit af første del der belyser den tidligere Jord, med Jordens byggesten, samt casestudy om sølv, der er et mineral der blev dannet på grund af tilstedeværelsen af havene.

Kobberholdige mineraler

Kobberholdige mineraler
En stor forandring for Jorden kom med den massive tilstedeværelse af oxygen i atmosfæren, det afspejles også i de mineraler som blev dannet!

nærbilleder af eksempler på iltede blymineraler
Nærbilleder af eksempler på iltede blymineraler; mimetit (orange) og vanadinit (rød).

Den sidste mockup blev afholdt i vores konserveringsatelier og på grund af mindre tilgængelig bordplads (og gulvplads!), kunne vi have 1-2 undersektioner ad gangen. På trods af flere fravalg havde vi fortsat lidt for mange mineraler – layout med tekst og grupperingen af genstande blev afprøvet på forskellig vis indtil et tilfredsstillende visuelt udtryk. Det store arbejde med mockup 1:1 udmundede kun i en enkelt bemærkning fra konservatoren om at udbytte en krabbe bevaret i alkohol med en allerede tør genstand som nemt kunne findes i samlingen. Samt skulle få Antropocæne mineraler nøjere gennemgås i samarbejde med mineralogisk kurator, Michael Storey, før den endelige beslutning om udstilling eller bevaring på magasin kunne træffes.

Nu er Mineralvæggen klar til næste skridt – teksterne skal skrives og vi afventer den endnu mere detaljerede fase med design af montren i samarbejde med en kommende udstillings-montør der vil deltage i arbejdet og producere specialdesignede holdere for hver enkelt genstand!

 

Hvis du vil vide mere, så følg med på museets Instagram @statensnaturhistoriskemuseum og på #taxidermytuesday hvor konservatorteamet lægger opslag op!