Ole Karsholt

Ole Karsholt

Frivillig

Undervisnings- og vejledningsområder

Arbejdsopgaver

Kuratorassistent ved sommerfuglesamlingen samt samlingerne af primært vingeløse hexapoder, insekter med ufuldstænding forvandling, vårfluer, netvinger og andre mindre grupper med fuldstændig forvandling.

Arbejdsopgaverme består bl.a. i opstilling af samlinger, sortering, præparation, etikettering samt udsendelse af lån.

Museets repræsentant ved vurdering af ansøgninger (til Skov- & Naturstyrelsen) om brug af automatiske lysfælder til indsamling af natsommerfugle.
Koordinator af de årlige lister over småsommerfugle fra Danmark.

Feltarbejde i Danmark og mere end 20 andre lande.
Medredaktør af serien ?Microlepidoptera of Europe?.

Interesseområder

  • Hovedinteressen er Europæiske småsommerfugle.
  • Taksonomi og udbredelse af palæarktiske Micropterigidae, Eriocraniidae, Ochsenheimeriinae og Gelechiidae.
  • Sommerfugle fra Azorene, Madeira og De kanariske Øer.
  • Småsommerfuglenes nomenklatur.

ID: 3786038