22. februar 2024

Det er februar - og det er forår

Hjælp forskerne

Den 7. februar blev årets første anemone fundet syd for Aarhus mellem Moesgård Skov og Fløjstrup Skov. Det er blot et af mange tegn på, at foråret er på vej. Citizen Science-projektet ’Find Foråret’ har gennem de seneste 2 år fået hjælp af frivillige til at kortlægge 20 forskellige forårstegn i naturen.

Hjælp med at udforske 20 forskellige forårstegn fra februar til maj i 2024. Illustration; Statens Naturhistoriske Museum

Klimaændringer kan påvirke, hvornår de første forårstegn viser sig. Du kan være med til at hjælpe forskerne med at få en bedre forståelse for, hvad disse ændringer betyder for den danske natur.

- Foråret er både smukt, fantastisk og spændende, så vi håber, at rigtigt mange vil gå på forårsjagt i naturen. Du kan for eksempel kigge efter, hvornår bøgen springer ud, hvornår årets første svale spottes, og hvornår ramsløg er i blomst. Tegnene findes over det meste af landet, og de kan vise sig i parker, på din skovtur eller i din have, siger biolog Natalie Iwanycki Ahlstrand, som leder projektet ’Find Foråret’ på Statens Naturhistoriske Museum.

Alle arter er afhængige af hinanden, så det er vigtigt, at de er aktive på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt. Et godt eksempel er, at de insekter som bestøver blomsterne, skal være aktive, når blomsterne springer ud.

- Vi kan se, at rigtigt mange arter har ændret adfærd i løbet af de seneste årtier, og det kan desværre skubbe til balancen i naturen. Når den første hvide anemone i blomst blev fundet allerede i begyndelsen af februar i Midtjylland, er det meget tidligt. Desværre ved vi indtil videre kun lidt om effekterne af disse ændringer for dyr og planter. Derfor er det vigtigt, at forskere får indsamlet viden fra hele Danmark om, hvordan klimaændringer påvirker de forskellige arter, så vi bedre kan beskytte dem og forberede os på fremtiden, fortæller Natalie Iwanycki Ahlstrand.

Læs mere om projektet på www.findforåret.dk

Læs mere på  Statens Naturhistoriske Museum

Fakta
’Find Forårets’ mål er at indsamle ny viden om forårets fænologi (den årlige cyklus af naturlige begivenheder hos planter og dyr) og få flere danskere ud i naturen. Vi leder konkret efter 20 forårstegn for at undersøge, om foråret påvirkes af klimaforandringer. Alle, der har lyst til at hjælpe os med at blive klogere på foråret i naturen, kan hjælpe ved at registrere deres fund og billeder i Arters felt-app eller på Arter.dk.

Find Foråret er et samarbejde mellem fem naturhistoriske museer i Danmark: Naturama, Gram Lergrav, Museum Mors, Fur Museum og Statens Naturhistoriske Museum og er støttet af 15. Juni Fonden.

Emner