11. marts 2022

Statens Naturhistoriske Museum får plads i nyt museumsråd

Nyt råd

Slots- og Kulturstyrelsen har sammensat et nyt museumsråd med 11 personer fra den danske kultur- og museumsverden - heriblandt Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum
Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum

I slutningen af 2021 meddelte Slots- og Kulturstyrelsen, at der skulle nedsættes et museumsråd med en bred repræsentation fra museumsbranchen. Målet er at sikre bedre strategisk rådgivning til styrelsen. Nu er museumsrådet nedsat. I alt 11 personer, hvor hovedparten er hentet ind fra danske museer, skal i den næste fireårige periode rådgive styrelsen.

- Mit fokus vil være på at hjælpe museumssektoren sikkert videre efter pandemien, så vi kan varetage det samfundsansvar, vi har som museer. Vi skal derfor have gang i debatten om, hvordan vi bedst muligt kan løfte hele sektoren gennem større engagement, partnerskaber og fællesskaber, siger Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Ifølge en pressemeddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen giver museumsrådet øgede muligheder for kvalificere styrelsens arbejde på museumsområdet. Målet har været at sikre et mangfoldigt og specialiseret museumsråd, hvor både styrelsen og museumssektoren kan arbejde med fornyelse og forbedringer.

Styrelsens sigte med rådet er i god tråd med Peter C. Kjærgaards fokus:

- Jeg vil arbejde på at hjælpe de museumsuvante, så de også ser museerne som deres steder. Det vil sige styrke ansvar, diversitet og inklusion for den vigtige arv og unikke viden, museerne indeholder, siger Peter C. Kjærgaard.

De øvrige medlemmer af museumsrådet er:

  • Sofie Plenge, direktør for Kultur & Sundhed, Vejle Kommune (forperson)
  • Anni Mogensen, vicedirektør, Nationalmuseet
  • Bo Skaarup, museumsdirektør, Naturhistorisk Museum
  • Christina Bilde, vicedirektør, Roskilde Festival
  • Flemming Just, forperson for Organisationen Danske Museer, direktør Sydvestjyske Museer
  • Karen Grøn, museumsdirektør, Trapholt
  • Lars Kirdan, Nordic Director of Business Development, Public Sector, SAS Institute
  • Lise Skytte Jacobsen, leder af Center for Museologi, Aarhus Universitet
  • Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst
  • Peter Thor Andersen, direktør, Øhavsmuseet