18. februar 2021

Giftige kiselalger fundet ved Antarktis

Ny undersøgelse

En ny undersøgelse foretaget af forskere fra Statens Naturhistoriske Museum viser, at giftige kiselalger findes blandt de vigtige mikroalger i Antarktis. Fundet hjælper os med at forstå fødekæden i området, og viser at der også her er mulighed for forgiftninger af marine pattedyr og fugle.

CC BY-SA 4.0 Davepape

Der findes stort set ikke landbaseret plantevækst i Antarktis. Derfor er dyrelivet i Antarktis afhængig af mikroalgerne i havet. Men på trods af at mikroalger er fundamentet for liv på og omkring Antarktis, er algerne ikke særlig godt undersøgt.

Sydhavet er et af de mest produktive økosystemer på jorden og området er spisekammer for et væld af havfugle og havpattedyr. Især pukkelhvalen (Megaptera novaeangliae) og den sydlige rethval (Eubalena australis) er afhængige af den føde de finder i Antarktis. De spiser store mængder krill i området inden de påbegynder lange fasteperioder, hvor de kælver ved lavere breddegrader. Krill lever af mikroalger og derfor er krill, ligesom mange andre dyr, afhængig af forekomsten af mikroalger. På trods af algernes store indflydelse på livet i Sydhavet, er der kun lidt viden om sammensætningen af plankton/mikroalger i Antarktis. 

 Man har dog længe vidst, at samfundet af mikroalger især består af kiselalger, som er alger omgivet af hårde kiselskaller og tilpasset forholdene i området:


 - I nogle perioder består 30-70 % af kiselalgerne i området af slægten Pseudo-nitzschia, som vi ved, periodisk, kan producere nervegiften domoinsyre. Nu viser vores undersøgelse, at netop antarktiske arter af slægten Pseudo-nitzschia kan producere nervegiften. Giften ophobes op gennem fødekæden og kan volde skade på marine pattedyr og fugle. I Danmark kender vi disse giftige kiselalger fra algeopblomstringer om foråret og efteråret. Når algerne er giftige, ophobes giften i blåmuslinger og gør dem uspiselige for mennesker og derfor lukkes muslingefiskeriet ned i en periode, siger Anna Karoline Junker Olesen, Ph.D studerende ved Statens Naturhistoriske Museum.

Hun har lavet forskningsprojektet i samarbejde med en gruppe kolleger ved museet, og en forskningsgruppe Alfred Wegener Instituttet i Tyskland. Det nye studie påviser for første gang eksistensen af de giftige kiselalger i Antarktis. Dette fund stiller spørgsmål til om fødekæderne i det sydlige ishav er påvirket af domoinsyre-tilstedeværelse og om der er grund til at frygte forgiftninger af områdets havpattedyr og fugle.

Læs mere om undersøgelsen